(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Số liệu thống kê về trẻ tự kỷ, chậm phát triển
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/06/2019 - 09 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 27/06/2019 - 09 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tôi muốn biết số liệu trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh là bao nhiêu? Những năm qua, tỉnh có chính sách, hỗ trợ cho các đối tượng này được bao nhiêu trẻ? Sắp tới, tỉnh có chính sách gì, kế hoạch hỗ trợ cho các đối tượng này không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 01/07/2019 - 15 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông/bà!

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

Trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ là thuộc một trong 06 dạng khuyết tật được quy định tại Luật Người khuyết tật, nếu những trẻ này được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã hoặc Hội đồng Giám định y khoa tỉnh kết luận là khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và các chế độ khác quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ có số liệu chung về người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng dưới 16 tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, bao gồm tất cả các dạng khuyết tật, chứ không có số liệu riêng từng dạng khuyết tật (Sở chỉ điều tra, khảo sát thực trạng NKT, các đặc trưng về giới tính, tuổi, các dạng tật, mức độ khuyết tật khi có yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh).

Theo số liệu báo cáo của Tổ chức VietHealth và Tổ chức VNAH là những đơn vị thực hiện Dự án đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, thì dự án đã thực hiện can thiệp giáo dục đặc biệt cho 761 trẻ khuyết tật trí tuệ, tự kỷ… và hỗ trợ triển khai lớp học cho 20 trẻ tự kỷ, chậm phát triển tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh

Hiện tại Trung ương và tỉnh chưa có chính sách riêng để hỗ trợ những đối tượng này.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để ông/bà được biết. Các chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, khi cần thiết, đề nghị ông/bà liên hệ số điện thoại 02763 820046 (Phòng Bảo trợ xã hội, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Số liệu thống kê về trẻ tự kỷ, chậm phát triển
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tôi muốn biết số liệu trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh là bao nhiêu? Những năm qua, tỉnh có chính sách, hỗ trợ cho các đối tượng này được bao nhiêu trẻ? Sắp tới, tỉnh có chính sách gì, kế hoạch hỗ trợ cho các đối tượng này không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tôi muốn biết số liệu trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh là bao nhiêu? Những năm qua, tỉnh có chính sách, hỗ trợ cho các đối tượng này được bao nhiêu trẻ? Sắp tới, tỉnh có chính sách gì, kế hoạch hỗ trợ cho các đối tượng này không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: