(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời gian tiếp tục thi công đường C
Người hỏi : nguyễn thanh trung     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/06/2019 - 08 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 27/06/2019 - 09 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi nghe nói trong năm nay (2019) sẽ tiếp tục khởi công xây dựng đường Lê Duẩn phường 3 thành phố Tây Ninh là có chính xác không, nếu có thì cụ thể thời gian nào và chiều dài đoạn đường này như thê nào, cin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 01/07/2019 - 08 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

Năm 2019 chưa thực hiện thi công đường Lê Duẫn. UBND Thành phố đang trình tỉnh bổ sung vào Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến Kế hoạch thi công từ đường Nguyễn Chí Thanh đến hẻm 75 đường Cánh mạng Tháng 8.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 28/06/2019 - 14 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Qua xem xét nội dung trên, thì tuyến đường Lê Duẩn phường 3 thành phố Tây Ninh thuộc UBND thành phố quản lý, khai thác sử dụng. Để có thông tin phúc đáp công dân trên cổng thông tin điện tử Tây Ninh;

- Sở GTVT có Văn bản số 564/SGTVT, ngày 28/6/2019,  về việc đề nghị cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử Tây Ninh, gửi UBND thành phố Tây Ninh, sau khi có ý kiến phản hồi, Sở GTVT sẽ gửi thông tin đến cổng thông tin điện tử  Tây Ninh để công dân biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời gian tiếp tục thi công đường C
 Nội dung câu hỏi:

Tôi nghe nói trong năm nay (2019) sẽ tiếp tục khởi công xây dựng đường Lê Duẩn phường 3 thành phố Tây Ninh là có chính xác không, nếu có thì cụ thể thời gian nào và chiều dài đoạn đường này như thê nào, cin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi nghe nói trong năm nay (2019) sẽ tiếp tục khởi công xây dựng đường Lê Duẩn phường 3 thành phố Tây Ninh là có chính xác không, nếu có thì cụ thể thời gian nào và chiều dài đoạn đường này như thê nào, cin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: