(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đến chiếu sáng đường nhánh 30-4 bị hư lâu nhưng không sửa
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/06/2019 - 15 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 26/06/2019 - 15 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

_ Kính gửi: Phòng QL đô thị TP.TN

Đã gần 20 ngày kể từ ngày hứa kiểm tra nhưng chưa thấy khắc phục được gì

Trân Trọng

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh      
Thời gian trả lời: 10/06/2019 - 14 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá

 

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo Phòng QLĐT kiểm tra thực tế và xử lý vụ việc.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 27/06/2019 - 08 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Phòng QLĐT đã nhiều lần liên hệ Điện lực Thành phố lắp đặt đồng hồ để trả lại nguồn cấp điện cho tuyến hẻm này. Hiện nay, Điện lực Thành phố đã lập phương án cấp điện và sẽ lắp đặt dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2019.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đến chiếu sáng đường nhánh 30-4 bị hư lâu nhưng không sửa
 Nội dung câu hỏi:

_ Kính gửi: Phòng QL đô thị TP.TN

Đã gần 20 ngày kể từ ngày hứa kiểm tra nhưng chưa thấy khắc phục được gì

Trân Trọng

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh      
Thời gian trả lời: 10/06/2019 - 14 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá

 

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo Phòng QLĐT kiểm tra thực tế và xử lý vụ việc.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

_ Kính gửi: Phòng QL đô thị TP.TN

Đã gần 20 ngày kể từ ngày hứa kiểm tra nhưng chưa thấy khắc phục được gì

Trân Trọng

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh      
Thời gian trả lời: 10/06/2019 - 14 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá

 

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo Phòng QLĐT kiểm tra thực tế và xử lý vụ việc.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: