(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kính gửi: Lãnh đạo phụ trách cổng thông tin hỏi đáp tỉnh Tây Ninh (xin đừng chuyển cho ủy ban Huyện Dương Minh Châu)
Người hỏi : Trần Thế Đông     Số điện thoại: 0919196031     Email: thedong.trc@gmail.com     Địa chỉ: ấp 3- Bến Củi- Dương Minh Châu- Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/06/2019 - 15 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 25/06/2019 - 16 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã đặt nhiều câu hỏi thuộc chức năng của UB nhân dân huyện Dương Minh Châu nhưng không thấy trả lời, không chỉ riêng mình tôi mà còn nhiều người khác nữa.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kính gửi: Lãnh đạo phụ trách cổng thông tin hỏi đáp tỉnh Tây Ninh (xin đừng chuyển cho ủy ban Huyện Dương Minh Châu)
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đã đặt nhiều câu hỏi thuộc chức năng của UB nhân dân huyện Dương Minh Châu nhưng không thấy trả lời, không chỉ riêng mình tôi mà còn nhiều người khác nữa.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã đặt nhiều câu hỏi thuộc chức năng của UB nhân dân huyện Dương Minh Châu nhưng không thấy trả lời, không chỉ riêng mình tôi mà còn nhiều người khác nữa.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: