(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phan anh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: thanh phố tây ninh
Ngày hỏi: 24/06/2019 - 10 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 24/06/2019 - 13 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

chúng tôi có đất trên đường số 3 ( sau bệnh viện đa khoa tây ninh) khu phố 5 phường 3 thành phố tây ninh, hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất thổ cư, nhưng đất qui hoạch là đất dự phòng mở rộng bệnh viện. Vậy xin hỏi khi nào bệnh viện mở rộng, nếu không thực hiện thì đề nghị xóa qui hoạch để khỏi hạn chế quyền lợi của dân, qui hoạch mười mấy năm chưa thực hiện. rất mong sự quan tâm của các cấp chính quyền.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 26/06/2019 - 14 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     6 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 về việc phê duyệt đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000, Khu số 4 - Khu Giáo dục và Y tế, thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh), tỉnh Tây Ninh thì khu đất nói trên có chức năng là đất quy hoạch công trình y tế (mở rộng bệnh viện đa khoa Tây Ninh). Vì vậy quy hoạch này mới được phê duyệt gần 06 năm.

Hiện nay thành phố Tây Ninh đang phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại 2, để đạt được một đô thị loại 2 bền vững thì việc mở rộng bệnh viện là điều cần thiết. Hơn nữa Đồ án Quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 được phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND Tỉnh cũng định hướng mở rộng bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Đây là định hướng, tầm nhìn chung của Thành phố, khi nào có Kế hoạch thực hiện, Thành phố sẽ thông báo cho người dân khu vực này biết và thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phan anh
 Nội dung câu hỏi:

chúng tôi có đất trên đường số 3 ( sau bệnh viện đa khoa tây ninh) khu phố 5 phường 3 thành phố tây ninh, hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất thổ cư, nhưng đất qui hoạch là đất dự phòng mở rộng bệnh viện. Vậy xin hỏi khi nào bệnh viện mở rộng, nếu không thực hiện thì đề nghị xóa qui hoạch để khỏi hạn chế quyền lợi của dân, qui hoạch mười mấy năm chưa thực hiện. rất mong sự quan tâm của các cấp chính quyền.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chúng tôi có đất trên đường số 3 ( sau bệnh viện đa khoa tây ninh) khu phố 5 phường 3 thành phố tây ninh, hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất thổ cư, nhưng đất qui hoạch là đất dự phòng mở rộng bệnh viện. Vậy xin hỏi khi nào bệnh viện mở rộng, nếu không thực hiện thì đề nghị xóa qui hoạch để khỏi hạn chế quyền lợi của dân, qui hoạch mười mấy năm chưa thực hiện. rất mong sự quan tâm của các cấp chính quyền.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: