(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mong ngành điện lực Gò Dầu xem xét di dời trụ điện cho thích hợp -Hình minh chứng (TT)
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Đông
Ngày hỏi: 24/06/2019 - 07 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 24/06/2019 - 08 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

KÍnh Gủi : Điện lực Tây Ninh 

               Điện lực Gò Dầu

 Rất Mong ngành diện lực xem xét di dời trụ diện đến chỗ thích hợp.

dịa chỉ: cạnh sân bóng trường TH Phước Đức , gần cồng chính khu công nghiệp Phước Đông.Hiện Tại trụ diện gần như nằm giữa ngã 3. . Có hình minh chứng.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 02/07/2019 - 13 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh, UBND huyện đã đề nghị Điện lực Gò Dầu trực tiếp kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh nói trên, kết quả kiểm tra như sau:

Trụ điện người dân phản ánh là trụ hạ áp bê tông 8,4m ghép. Năm 2015, Điện lực Gò Dầu đầu tư xây dựng mới đường dây hạ áp để cấp điện cho khu vực ấp Phước Đức, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Khi triển khai công trình, vị trí trồng trụ nằm bên trái góc đường vào nhà dân, không gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Năm 2018, do Khu Công nghiệp Phước Đông mở rộng, đền bù nên mở thêm đường, làm cho trụ điện hạ áp nói trên nằm giữa hai góc đường tạo thành ngã ba như hiện tại.

Điện lực Gò Dầu đang phối hợp cùng UBND xã Phước Đông để tiến hành kháo sát mặt bằng vị trí trồng trụ thích hợp để dời trụ. Sau khi có mặt bằng trồng tru, Điện lực Gò Dầu sẽ di dời ngay để đảm bảo an toàn giao thông.

Trên đây là kết quả xử lý phản ánh, kiến UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mong ngành điện lực Gò Dầu xem xét di dời trụ điện cho thích hợp -Hình minh chứng (TT)
 Nội dung câu hỏi:

KÍnh Gủi : Điện lực Tây Ninh 

               Điện lực Gò Dầu

 Rất Mong ngành diện lực xem xét di dời trụ diện đến chỗ thích hợp.

dịa chỉ: cạnh sân bóng trường TH Phước Đức , gần cồng chính khu công nghiệp Phước Đông.Hiện Tại trụ diện gần như nằm giữa ngã 3. . Có hình minh chứng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

KÍnh Gủi : Điện lực Tây Ninh 

               Điện lực Gò Dầu

 Rất Mong ngành diện lực xem xét di dời trụ diện đến chỗ thích hợp.

dịa chỉ: cạnh sân bóng trường TH Phước Đức , gần cồng chính khu công nghiệp Phước Đông.Hiện Tại trụ diện gần như nằm giữa ngã 3. . Có hình minh chứng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: