(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sửa chữa đường
Người hỏi : Người dân ấp Xóm Ruộng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/06/2019 - 09 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 21/06/2019 - 15 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Đường 781 khu vực ấp xóm ruộng, xã trí bình lại xuất hiện ổ gà, ổ voi có nguy cơ phá đứt luôn con đường,trước đây thấy có sửa chữa nhưng mùa mưa lại hư hỏng nặng vì xe tải, xe container đi rất nhiều

Rất mong Sở GTVT tỉnh Tây Ninh sớm xem xét sửa chữa kịp thời.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 28/06/2019 - 14 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở GTVT trả lời như sau: tuyến đường ĐT.781 từ khẩu Phước Tân đến thị trấn Châu Thành  đã được bảo trì sửa chữa xong, qua kiểm tra hiện nay ĐT.781 đoạn khu vực ấp Xớm Ruộng, xã Trí Bình phát sinh hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông,  Sở GTVT đã xác định khối lượng,  tiến hành sửa chữa, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sửa chữa đường
 Nội dung câu hỏi:

Đường 781 khu vực ấp xóm ruộng, xã trí bình lại xuất hiện ổ gà, ổ voi có nguy cơ phá đứt luôn con đường,trước đây thấy có sửa chữa nhưng mùa mưa lại hư hỏng nặng vì xe tải, xe container đi rất nhiều

Rất mong Sở GTVT tỉnh Tây Ninh sớm xem xét sửa chữa kịp thời.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đường 781 khu vực ấp xóm ruộng, xã trí bình lại xuất hiện ổ gà, ổ voi có nguy cơ phá đứt luôn con đường,trước đây thấy có sửa chữa nhưng mùa mưa lại hư hỏng nặng vì xe tải, xe container đi rất nhiều

Rất mong Sở GTVT tỉnh Tây Ninh sớm xem xét sửa chữa kịp thời.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: