(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đề tài - sáng kiến cấp tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 21/06/2019 - 10 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 21/06/2019 - 15 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đề tài, sáng kiến, giải pháp muốn được đánh giá cấp tỉnh thì thủ tục thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 26/06/2019 - 14 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông/bà!

Đối với câu hỏi của ông/bà, Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trao đổi một số thông tin với ông/bà như sau:

Giải pháp/sáng kiến của ông/bà muốn được xét và công nhận là sáng kiến cấp tỉnh, thì giải pháp/sáng kiến đó phải do Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận là sáng kiến cấp cơ sở và được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đề nghị lên Hội đồng công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh; Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để xét duyệt, công nhận sáng kiến trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

- Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm xem xét, lựa chọn những sáng kiến của cá nhân thuộc địa phương, đơn vị mình đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có phạm vi ảnh hưởng lớn trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh, gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh) 14 bộ. Hồ sơ gồm:

  a) Văn bản đề nghị của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở;

  b) Hồ sơ đề nghị của cá nhân có sáng kiến kèm theo Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở;

  c) Biên bản thẩm tra, đánh giá của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở (theo mẫu 04/SK).”

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đề tài - sáng kiến cấp tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có đề tài, sáng kiến, giải pháp muốn được đánh giá cấp tỉnh thì thủ tục thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đề tài, sáng kiến, giải pháp muốn được đánh giá cấp tỉnh thì thủ tục thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: