(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nên cải tiến chất lượng hoạt động của cổng trực tuyến
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 26/06/2019 - 14 Giờ 51 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Cổng hỏi đáp trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Đơn vị điều phối: quản lý, vận hành, điều phối câu hỏi, thông tin được phán ánh đến các cơ quan đơn vị có liên quan để trả lời. Hệ thống hỏi đáp trực tuyến là kho dữ liệu thông tin giúp người dân, tổ chức doanh nghiệp có thể tra cứu những thông tin liên quan đến chủ đề cần quan tâm. Ý kiến trả lời của Cơ quan nh

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nên cải tiến chất lượng hoạt động của cổng trực tuyến
 Nội dung câu hỏi:

Cử tri quan tâm đặt câu hỏi trên cổng hỏi đáp, nhưng thời gian qua, bản thân tôi và bạn bè nhận thấy, chất lượng hoạt động của cổng hỏi đáp là khá thấp.

Câu hỏi chuyển đi chậm trễ, chúng tôi thường xuyên lên web để xem, thấy câu hỏi còn nằm đó, chưa được chuyển, dù 3-4 ngày trôi qua

Đơn vị, địa phương trả lời qua loa, đối phó, kiểu như: chúng tôi đã nhận được, xin tiếp thu, thậm chí có địa phương, sở ngành còn không thèm trả lời, mà Ban quản trị cổng trực tuyến vẫn không có giải pháp chế tài

Người điều phối (chuyển câu hỏi) hình như đứng về phía đơn vị, sở ngành, cứ hay chuyển câu hỏi của cử tri, vào mục vi phạm, dù là nội dung hỏi không có gì vi phạm cả. Khi chúng tôi hỏi lần 2, lần 3, vẫn cứ chuyển vào vi phạm, khiến cử tri chúng tôi vô cùng bức xúc

Tôi đọc trên web, thấy có người đề nghị thay đổi người điều phối câu hỏi, tôi rất đồng tình. Phải thay đổi, chứ cứ đà này, người dân sẽ không tin tưởng vào website này và họ sẽ rời bỏ, và tìm cách khác để phản ánh.

Rất mong là, ý kiến này được ghi nhận, xin ngàn lần đừng chuyển vào mục vi phạm, mà hãy cầu thị, lắng nghe  và chấn chỉnh, đáp ứng kì vọng của nhân dân tỉnh nhà

Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cử tri quan tâm đặt câu hỏi trên cổng hỏi đáp, nhưng thời gian qua, bản thân tôi và bạn bè nhận thấy, chất lượng hoạt động của cổng hỏi đáp là khá thấp.

Câu hỏi chuyển đi chậm trễ, chúng tôi thường xuyên lên web để xem, thấy câu hỏi còn nằm đó, chưa được chuyển, dù 3-4 ngày trôi qua

Đơn vị, địa phương trả lời qua loa, đối phó, kiểu như: chúng tôi đã nhận được, xin tiếp thu, thậm chí có địa phương, sở ngành còn không thèm trả lời, mà Ban quản trị cổng trực tuyến vẫn không có giải pháp chế tài

Người điều phối (chuyển câu hỏi) hình như đứng về phía đơn vị, sở ngành, cứ hay chuyển câu hỏi của cử tri, vào mục vi phạm, dù là nội dung hỏi không có gì vi phạm cả. Khi chúng tôi hỏi lần 2, lần 3, vẫn cứ chuyển vào vi phạm, khiến cử tri chúng tôi vô cùng bức xúc

Tôi đọc trên web, thấy có người đề nghị thay đổi người điều phối câu hỏi, tôi rất đồng tình. Phải thay đổi, chứ cứ đà này, người dân sẽ không tin tưởng vào website này và họ sẽ rời bỏ, và tìm cách khác để phản ánh.

Rất mong là, ý kiến này được ghi nhận, xin ngàn lần đừng chuyển vào mục vi phạm, mà hãy cầu thị, lắng nghe  và chấn chỉnh, đáp ứng kì vọng của nhân dân tỉnh nhà

Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: