(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xin phúc đáp lần 2 (UBND Thành phố Tây Ninh)
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/06/2019 - 17 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 26/06/2019 - 07 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND Thành phố Tây Ninh (Lần 2)

Câu hỏi: Tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp (UBND Thành phố Tây Ninh)

“””Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây NInh
Ngày hỏi: 21/05/2019 - 14 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 22/05/2019 - 10 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND Thành phố Tây Ninh kiểm tra việc người dân tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh. Việc người dân tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp này  UBND phường Ninh Thạnh, phòng Quản lý đô thị có biết hay không, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể. Việc cất nhà ở trái phép đó có làm phá vỡ quy hoạch tổng thể của tỉnh nói chung, thành phố nói riêng hay không?

Trả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     (Đã được chỉnh sửa) 
Thời gian trả lời: 27/05/2019 - 15 Giờ 13 phút
Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo UBND phường Ninh Thạnh xác minh và xử lý vụ việc.”””

 

Xin đề nghị UBND thành phố cho biết đã kiểm tra có tình trạng đó hay không, nếu trường hợp UBND thành phố trả lời không có tôi sẵn sàng cung cấp tàng liệu cho quý vị hoặc lãnh đạo UBND Thành phố tự lên kiểm tra trên “Google map” sẽ biết là có hay không. UBND phường Ninh Thạnh và Phòng Quản lý Đô thị  buôn lỏng quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng, dung túng, ngó lơ sai phạm, nếu UBDN Thành phố cứ yêu cầu UBND phường Ninh Thạnh và Phòng Quản lý Đô thị báo cáo thì đương nhiên “làm gì có sai phạm nào”. Tại sao UBND Thành phố không thành lập đoàn thanh tra.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 03/07/2019 - 08 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và chỉ đạo phòng QLĐT cùng UBND phường Ninh Thạnh kiểm tra, xác minh trong khu vực đã phản ánh, bên cạnh đó, người dân nếu có bằng chứng vi phạm có thể cung cấp cho UBND Thành phố để có hướng xử lý cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xin phúc đáp lần 2 (UBND Thành phố Tây Ninh)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND Thành phố Tây Ninh (Lần 2)

Câu hỏi: Tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp (UBND Thành phố Tây Ninh)

“””Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây NInh
Ngày hỏi: 21/05/2019 - 14 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 22/05/2019 - 10 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND Thành phố Tây Ninh kiểm tra việc người dân tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh. Việc người dân tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp này  UBND phường Ninh Thạnh, phòng Quản lý đô thị có biết hay không, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể. Việc cất nhà ở trái phép đó có làm phá vỡ quy hoạch tổng thể của tỉnh nói chung, thành phố nói riêng hay không?

Trả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     (Đã được chỉnh sửa) 
Thời gian trả lời: 27/05/2019 - 15 Giờ 13 phút
Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo UBND phường Ninh Thạnh xác minh và xử lý vụ việc.”””

 

Xin đề nghị UBND thành phố cho biết đã kiểm tra có tình trạng đó hay không, nếu trường hợp UBND thành phố trả lời không có tôi sẵn sàng cung cấp tàng liệu cho quý vị hoặc lãnh đạo UBND Thành phố tự lên kiểm tra trên “Google map” sẽ biết là có hay không. UBND phường Ninh Thạnh và Phòng Quản lý Đô thị  buôn lỏng quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng, dung túng, ngó lơ sai phạm, nếu UBDN Thành phố cứ yêu cầu UBND phường Ninh Thạnh và Phòng Quản lý Đô thị báo cáo thì đương nhiên “làm gì có sai phạm nào”. Tại sao UBND Thành phố không thành lập đoàn thanh tra.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND Thành phố Tây Ninh (Lần 2)

Câu hỏi: Tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp (UBND Thành phố Tây Ninh)

“””Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây NInh
Ngày hỏi: 21/05/2019 - 14 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 22/05/2019 - 10 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị UBND Thành phố Tây Ninh kiểm tra việc người dân tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh. Việc người dân tự ý cất nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp này  UBND phường Ninh Thạnh, phòng Quản lý đô thị có biết hay không, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể. Việc cất nhà ở trái phép đó có làm phá vỡ quy hoạch tổng thể của tỉnh nói chung, thành phố nói riêng hay không?

Trả lời câu hỏi

Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     (Đã được chỉnh sửa) 
Thời gian trả lời: 27/05/2019 - 15 Giờ 13 phút
Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, đã chỉ đạo UBND phường Ninh Thạnh xác minh và xử lý vụ việc.”””

 

Xin đề nghị UBND thành phố cho biết đã kiểm tra có tình trạng đó hay không, nếu trường hợp UBND thành phố trả lời không có tôi sẵn sàng cung cấp tàng liệu cho quý vị hoặc lãnh đạo UBND Thành phố tự lên kiểm tra trên “Google map” sẽ biết là có hay không. UBND phường Ninh Thạnh và Phòng Quản lý Đô thị  buôn lỏng quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng, dung túng, ngó lơ sai phạm, nếu UBDN Thành phố cứ yêu cầu UBND phường Ninh Thạnh và Phòng Quản lý Đô thị báo cáo thì đương nhiên “làm gì có sai phạm nào”. Tại sao UBND Thành phố không thành lập đoàn thanh tra.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: