(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giải pháp khoa học
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 27/06/2019 - 05 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 27/06/2019 - 09 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đề tài - giải pháp khoa học kỹ thuật, nay muốn được đánh giá hiệu quả cấp tỉnh thì thủ tục như thế nào? 

Trân trọng kính cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 03/07/2019 - 07 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Do chưa có đủ thông tin về câu hỏi nên chưa thể trả lời một cách đầy đủ.

- Cần xác định rõ:

+ Giải pháp khoa học kỹ thuật được đề cập là kết quả nghiên cứu của tác giả có được cơ quan có thẩm quyền công nhận hay chưa, vì đây là yêu cầu để được tổ chức ứng dụng vào thực tiễn.

+ Chưa rõ ý của tác giả muốn được đánh giá hiệu quả cấp tỉnh là như thế nào.

Trường hợp giải pháp đề cập chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tác giả muốn được xác nhận ở dạng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do mình tự nghiên cứu thì thực hiện theo Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. (Văn bản kèm theo).


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giải pháp khoa học
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có đề tài - giải pháp khoa học kỹ thuật, nay muốn được đánh giá hiệu quả cấp tỉnh thì thủ tục như thế nào? 

Trân trọng kính cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có đề tài - giải pháp khoa học kỹ thuật, nay muốn được đánh giá hiệu quả cấp tỉnh thì thủ tục như thế nào? 

Trân trọng kính cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: