(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vấn đề về kiểm định sản phẩm đồ chơi trẻ em
Người hỏi : Công Ty Hà Huy     Số điện thoại:      Email: dochoihahuy1286@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/06/2019 - 08 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 27/06/2019 - 09 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

cho mình hỏi các loại sản như đồ chơi mầm non, bàn ghế mầm non, xích đu cho bé và nhiều sản phẩm khác nữa các sản phẩm này có cần phải kiểm định không?. sau khi trả lời xong vui lòng thông báo qua email:  dochoihahuy1286@gmail.com


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 03/07/2019 - 14 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

- Về chất lượng

+ Đối với các sản phẩm đồ chơi mầm non và các loại sản phẩm khác nữa, Sở KH&CN chưa rõ cụ thể là loại đồ chơi loại gì ?. Theo quy định của pháp luật tất cả các sản phẩm đồ chơi trẻ em phải thực hiện chứng nhận hợp và công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2017/BKHCN).

+ Đối với Bàn ghế mầm non, xích đu cho bé:  Căn cứ phụ lục "Danh mục các sản phẩm không được coi là đồ chơi trẻ em và các đồ chơi không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn" của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2017/BKHCN), 02 loại sản phẩm này không phải là đồ chơi trẻ em nên không phải thực hiện chứng nhận hợp và công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2017/BKHCN).

Sở KH&CN xin trả lời cho cá nhân có địa chỉ email: dochoihahuy1286@gmail.com biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vấn đề về kiểm định sản phẩm đồ chơi trẻ em
 Nội dung câu hỏi:

cho mình hỏi các loại sản như đồ chơi mầm non, bàn ghế mầm non, xích đu cho bé và nhiều sản phẩm khác nữa các sản phẩm này có cần phải kiểm định không?. sau khi trả lời xong vui lòng thông báo qua email:  dochoihahuy1286@gmail.com

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho mình hỏi các loại sản như đồ chơi mầm non, bàn ghế mầm non, xích đu cho bé và nhiều sản phẩm khác nữa các sản phẩm này có cần phải kiểm định không?. sau khi trả lời xong vui lòng thông báo qua email:  dochoihahuy1286@gmail.com

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: