(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dự án xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/05/2019 - 08 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 17/05/2019 - 09 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở Y tế cho biết cụ thể về Dự án xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh (hiện đang xây dựng)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 23/05/2019 - 08 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

   Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi, Sở Y tế đang liên hệ BQL Dự án xin chi tiết về dự án xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng tỉnh. Sở sẽ cung cấp cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dự án xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng
 Nội dung câu hỏi:

Sở Y tế cho biết cụ thể về Dự án xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh (hiện đang xây dựng)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở Y tế cho biết cụ thể về Dự án xây dựng Trung tâm phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh (hiện đang xây dựng)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: