(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ trợ cấp thôi việc
Người hỏi : Đặng Hữu Phước     Số điện thoại: 0919058763     Email: phuochuu61yahoo.com.vn     Địa chỉ: Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/05/2019 - 15 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà đặt câu hỏi có thông tin cụ thể, trường thuộc huyện nào? để đơn vị luân chuyển câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ trợ cấp thôi việc
 Nội dung câu hỏi:

Vừa rồi tôi có gửi câu hỏi với nội dung:"Giáo viên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 khi đủ tuổi hưu (55: nữ, 60: nam) nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH (20 năm) thì giải quyết như thế nào ? Nếu cho thôi việc vì lý do hết tuổi lao động thì có giải quyết trợ cấp thôi việc không? " Ngày 15/5/2019 tôi nhận được trả lời của BHXH tỉnh Tây Ninh trên cổng Thông tin- xin cám ơn BHXH tỉnh. Nhưng điều tôi thắc mắc là nhà trường (hoặc Phòng GD, UBND huyện)  phải giải quyết như thế nào? Nếu quyết định cho thôi việc với lý do hết tuổi lao động thì đơn vị có giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc không? (nội dung thắc mắc không thuộc lĩnh vực của BHXH). Xin chân thành cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vừa rồi tôi có gửi câu hỏi với nội dung:"Giáo viên, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 khi đủ tuổi hưu (55: nữ, 60: nam) nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH (20 năm) thì giải quyết như thế nào ? Nếu cho thôi việc vì lý do hết tuổi lao động thì có giải quyết trợ cấp thôi việc không? " Ngày 15/5/2019 tôi nhận được trả lời của BHXH tỉnh Tây Ninh trên cổng Thông tin- xin cám ơn BHXH tỉnh. Nhưng điều tôi thắc mắc là nhà trường (hoặc Phòng GD, UBND huyện)  phải giải quyết như thế nào? Nếu quyết định cho thôi việc với lý do hết tuổi lao động thì đơn vị có giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc không? (nội dung thắc mắc không thuộc lĩnh vực của BHXH). Xin chân thành cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: