(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hiệu trường trường TH Thị Trấn không thực hiện đúng chế độ làm việc theo Thông tư.
Người hỏi : giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/05/2019 - 20 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 15/05/2019 - 10 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

                  -Truỏng phòng GD và ĐT Hòa Thành.

 

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn huyện Hòa Thành có một số thắc mắc nhờ quý lãnh  làm rõ giúp:

 

1/ Hiệu trưởng trường TH Thị Trấn không thực hiện  đúng chế độ làm việc theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông là chịu trách nhiệm gì? Cụ thể: Theo thông tư thì các giáo viên kiêm nhiệm những nhiệm vụ này được kê giờ nhưng nhiều năm nay hiệu trưởng không cho kê :

-  Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần. (Phòng tin học)

Như vậy có phải giáo viên bị bốc lột sức lao động trong nhiều năm không?Nếu sai trái sẽ xử lý như thế nào?

2. Xét thi đua: Điểm chủ điểm Đội "quyết định " "số phận" của giáo viên có công bằng không? Cụ thể như sau:

Năm nay, cả trường có 09 CSTĐ (Hiệu trưởng và 8 GV) nhưng do xét 15% nên chỉ tiêu lấy 08. Tiêu chí xét lấy điểm (cuối năm) xét từ cao xuống thấp. Có 02 trường hợp đưa ra để xét: 1 người dạy cả học kỳ nghỉ 01 tiết, nhưng bị trừ chủ điểm 10 điểm (do hạng 30) nên bị cắt không được CSTĐCS. Trong khi đó, 1 giáo viên do tai nạn nghỉ hơn 40 ngày, nhưng do lớp giáo viên này người khác dạy được hạng thấp, trừ ít điểm (trong khi cô này không dạy mà được hưởng điểm đội cao) nên được xét CSTĐ. Như vậy có phải điểm chủ điểm Đội "quyết định " "số phận" của giáo viên  không?  

3. Hiệu trưởng phân công  một giáo viên (bị tai nạn) chủ nhiệm lớp, lên lầu, ngồi dạy có phù hợp không?

4. Giáo viên đang dạy bị bệnh "xỉu" tại lớp, không dạy nỗi cũng bị trừ điểm thi đua. Trừ điểm như vậy có hợp tình không quý lãnh đạo?

5. Một vị hiệu trưởng, thường  lấy điện thoại di động chụp hình, quay phim bàn ăn của học sinh, lớp học để có bằng chứng làm việc giáo viên. Thứ hai hằng tuần, thường quát mắng học sinh trên sân trường, goi học sinh bằng "ông". Hành động, việc làm của một người đứng đầu nhà trường như thế có xứng đáng không?

6. Nhà trường nhận được lá cờ đầu  là nhờ tài lãnh đạo của hiệu trường này sao?

7. Vì sao câu hỏi của chúng tôi hỏi nhiều lần mà không được trả lời? Mong quý lãnh đạo  cho câu trả lời thỏa đáng.

Trân trọng kính chào.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 17/05/2019 - 12 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này. UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả cụ thể. Việc kiểm tra, thanh tra cần có thời gian thực hiện. Mặt khác, để có cơ sở thông tin kịp thời khi có kết luận kiểm tra, đề nghị người hỏi có địa chỉ cụ thể để trả lời thoả đáng, hoặc có đơn gửi Ban Tiếp công dân huyện làm cơ sở  thanh tra, xử lý vi phạm (nếu có).

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hiệu trường trường TH Thị Trấn không thực hiện đúng chế độ làm việc theo Thông tư.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

                  -Truỏng phòng GD và ĐT Hòa Thành.

 

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn huyện Hòa Thành có một số thắc mắc nhờ quý lãnh  làm rõ giúp:

 

1/ Hiệu trưởng trường TH Thị Trấn không thực hiện  đúng chế độ làm việc theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông là chịu trách nhiệm gì? Cụ thể: Theo thông tư thì các giáo viên kiêm nhiệm những nhiệm vụ này được kê giờ nhưng nhiều năm nay hiệu trưởng không cho kê :

-  Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần. (Phòng tin học)

Như vậy có phải giáo viên bị bốc lột sức lao động trong nhiều năm không?Nếu sai trái sẽ xử lý như thế nào?

2. Xét thi đua: Điểm chủ điểm Đội "quyết định " "số phận" của giáo viên có công bằng không? Cụ thể như sau:

Năm nay, cả trường có 09 CSTĐ (Hiệu trưởng và 8 GV) nhưng do xét 15% nên chỉ tiêu lấy 08. Tiêu chí xét lấy điểm (cuối năm) xét từ cao xuống thấp. Có 02 trường hợp đưa ra để xét: 1 người dạy cả học kỳ nghỉ 01 tiết, nhưng bị trừ chủ điểm 10 điểm (do hạng 30) nên bị cắt không được CSTĐCS. Trong khi đó, 1 giáo viên do tai nạn nghỉ hơn 40 ngày, nhưng do lớp giáo viên này người khác dạy được hạng thấp, trừ ít điểm (trong khi cô này không dạy mà được hưởng điểm đội cao) nên được xét CSTĐ. Như vậy có phải điểm chủ điểm Đội "quyết định " "số phận" của giáo viên  không?  

3. Hiệu trưởng phân công  một giáo viên (bị tai nạn) chủ nhiệm lớp, lên lầu, ngồi dạy có phù hợp không?

4. Giáo viên đang dạy bị bệnh "xỉu" tại lớp, không dạy nỗi cũng bị trừ điểm thi đua. Trừ điểm như vậy có hợp tình không quý lãnh đạo?

5. Một vị hiệu trưởng, thường  lấy điện thoại di động chụp hình, quay phim bàn ăn của học sinh, lớp học để có bằng chứng làm việc giáo viên. Thứ hai hằng tuần, thường quát mắng học sinh trên sân trường, goi học sinh bằng "ông". Hành động, việc làm của một người đứng đầu nhà trường như thế có xứng đáng không?

6. Nhà trường nhận được lá cờ đầu  là nhờ tài lãnh đạo của hiệu trường này sao?

7. Vì sao câu hỏi của chúng tôi hỏi nhiều lần mà không được trả lời? Mong quý lãnh đạo  cho câu trả lời thỏa đáng.

Trân trọng kính chào.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:   - Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành.

                  -Truỏng phòng GD và ĐT Hòa Thành.

 

  Chúng tôi là giáo viên của trường TH Thị Trấn huyện Hòa Thành có một số thắc mắc nhờ quý lãnh  làm rõ giúp:

 

1/ Hiệu trưởng trường TH Thị Trấn không thực hiện  đúng chế độ làm việc theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông là chịu trách nhiệm gì? Cụ thể: Theo thông tư thì các giáo viên kiêm nhiệm những nhiệm vụ này được kê giờ nhưng nhiều năm nay hiệu trưởng không cho kê :

-  Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần. (Phòng tin học)

Như vậy có phải giáo viên bị bốc lột sức lao động trong nhiều năm không?Nếu sai trái sẽ xử lý như thế nào?

2. Xét thi đua: Điểm chủ điểm Đội "quyết định " "số phận" của giáo viên có công bằng không? Cụ thể như sau:

Năm nay, cả trường có 09 CSTĐ (Hiệu trưởng và 8 GV) nhưng do xét 15% nên chỉ tiêu lấy 08. Tiêu chí xét lấy điểm (cuối năm) xét từ cao xuống thấp. Có 02 trường hợp đưa ra để xét: 1 người dạy cả học kỳ nghỉ 01 tiết, nhưng bị trừ chủ điểm 10 điểm (do hạng 30) nên bị cắt không được CSTĐCS. Trong khi đó, 1 giáo viên do tai nạn nghỉ hơn 40 ngày, nhưng do lớp giáo viên này người khác dạy được hạng thấp, trừ ít điểm (trong khi cô này không dạy mà được hưởng điểm đội cao) nên được xét CSTĐ. Như vậy có phải điểm chủ điểm Đội "quyết định " "số phận" của giáo viên  không?  

3. Hiệu trưởng phân công  một giáo viên (bị tai nạn) chủ nhiệm lớp, lên lầu, ngồi dạy có phù hợp không?

4. Giáo viên đang dạy bị bệnh "xỉu" tại lớp, không dạy nỗi cũng bị trừ điểm thi đua. Trừ điểm như vậy có hợp tình không quý lãnh đạo?

5. Một vị hiệu trưởng, thường  lấy điện thoại di động chụp hình, quay phim bàn ăn của học sinh, lớp học để có bằng chứng làm việc giáo viên. Thứ hai hằng tuần, thường quát mắng học sinh trên sân trường, goi học sinh bằng "ông". Hành động, việc làm của một người đứng đầu nhà trường như thế có xứng đáng không?

6. Nhà trường nhận được lá cờ đầu  là nhờ tài lãnh đạo của hiệu trường này sao?

7. Vì sao câu hỏi của chúng tôi hỏi nhiều lần mà không được trả lời? Mong quý lãnh đạo  cho câu trả lời thỏa đáng.

Trân trọng kính chào.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: