(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kinh doanh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: sovhttdl     Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 15/05/2019 - 10 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 15/05/2019 - 16 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

xin cơ quan chức năng cho hỏi:

gia đình tôi có kinh doanh gà thịt dưới hình thức tôi mua của thương lái( có giấy kiểm dịch) sau đó về nuôi nhốt số lượng 100-200 con gà, và bán lại cho bà con xung quanh khi có nhu cầu ( bán gà sống, không giết mổ) số vốn bỏ ra khoảng 20-30 triệu cho một đợt hàng, tùy nhu cầu có thể bán hết trong 20-30 ngày.

vậy cho hỏi tôi có phải xin phép các cơ quan chức năng nào không, nếu xin thì thủ tục như thế nào, có đóng thuế  không.

xin các cơ quan cho tôi được biết để thuận tiện cho kinh doanh giá đình. 

trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 20/05/2019 - 07 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định:

"Điều 13. Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

...b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)."

Tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

 “Điều 6. Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

3. Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh thì liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi tổ chức kinh doanh.

Trân trong./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 21/05/2019 - 08 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Như thông tin ban đầu của gia đình thì đây là cơ sở thu gom động vật.

Theo quy định, gia đình cần thực hiện các bước sau để hoàn thành các thủ tục để được phép kinh doanh:

1. Trình tư xây dựng cơ sở thu gom

- Các cơ sở thu gom gửi hồ sơ xin cấp phép hoạt động đến UBND huyện.

- UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Phòng Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã nơi đề nghị có cơ sở thu gom và các cơ quan có liên quan kiểm tra thực tế, báo cáo UBND huyện.

- UBND huyện đồng ý hoặc không đồng ý chủ trương cho cơ sở hoạt động, căn cứ vào điểm b, khoản 2, Điều 76 Luật Thú y (Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp).

- Trường hợp UBND huyện đồng ý chủ trương cho cơ sở hoạt động; chủ cơ sở thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.

- Sau khi xây dựng cơ sở thu gom, chủ cơ sở liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y.

2. Trách nhiệm của chủ cơ sở thu gom động vật

- Sau khi hoàn chỉnh thủ tục trên, chủ cơ sở tổ chức hoạt động thu gom, mua, bán với quy mô theo hồ sơ đã đề nghị.

- Chỉ thu gom gà khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với gà từ ngoài tỉnh chuyển vào.

- Trước mỗi đợt nhập gà vào cơ sở thu gom, chủ cơ sở báo cáo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện biết để phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ có trách nhiệm quản lý về chăn nuôi, thú y và thủy sản. Đề nghị gia đình anh (chị) liên hệ với cơ quan quản lý thuế để được hướng dẫn cụ thể.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kinh doanh
 Nội dung câu hỏi:

xin cơ quan chức năng cho hỏi:

gia đình tôi có kinh doanh gà thịt dưới hình thức tôi mua của thương lái( có giấy kiểm dịch) sau đó về nuôi nhốt số lượng 100-200 con gà, và bán lại cho bà con xung quanh khi có nhu cầu ( bán gà sống, không giết mổ) số vốn bỏ ra khoảng 20-30 triệu cho một đợt hàng, tùy nhu cầu có thể bán hết trong 20-30 ngày.

vậy cho hỏi tôi có phải xin phép các cơ quan chức năng nào không, nếu xin thì thủ tục như thế nào, có đóng thuế  không.

xin các cơ quan cho tôi được biết để thuận tiện cho kinh doanh giá đình. 

trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cơ quan chức năng cho hỏi:

gia đình tôi có kinh doanh gà thịt dưới hình thức tôi mua của thương lái( có giấy kiểm dịch) sau đó về nuôi nhốt số lượng 100-200 con gà, và bán lại cho bà con xung quanh khi có nhu cầu ( bán gà sống, không giết mổ) số vốn bỏ ra khoảng 20-30 triệu cho một đợt hàng, tùy nhu cầu có thể bán hết trong 20-30 ngày.

vậy cho hỏi tôi có phải xin phép các cơ quan chức năng nào không, nếu xin thì thủ tục như thế nào, có đóng thuế  không.

xin các cơ quan cho tôi được biết để thuận tiện cho kinh doanh giá đình. 

trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: