(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khẩn trương chỉ đạo xét tuyển biên chế
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/05/2019 - 21 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 15/05/2019 - 10 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: lãnh đạo tỉnh

                Sở Nội vụ

Vừa qua,  UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019

Đề nghị UBND tỉnh  theo dõi, đốc thúc Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành chức năng có liên quan khẩn trương thi hành quyết định này.

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khẩn trương chỉ đạo xét tuyển biên chế
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: lãnh đạo tỉnh

                Sở Nội vụ

Vừa qua,  UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019

Đề nghị UBND tỉnh  theo dõi, đốc thúc Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành chức năng có liên quan khẩn trương thi hành quyết định này.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: lãnh đạo tỉnh

                Sở Nội vụ

Vừa qua,  UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019

Đề nghị UBND tỉnh  theo dõi, đốc thúc Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành chức năng có liên quan khẩn trương thi hành quyết định này.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: