(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bổ sung giáo viên cho Trường THPT Dương Minh Châu
Người hỏi : Giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/05/2019 - 08 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 17/05/2019 - 09 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Trường THPT Dương Minh Châu đang thiếu nhiều giáo viên. Đề nghị Phòng Giáo dục huyện Dương Minh Châu trả lời nguyên nhân, kế hoạch bổ sung giáo viên

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bổ sung giáo viên cho Trường THPT Dương Minh Châu
 Nội dung câu hỏi:

Trường THPT Dương Minh Châu đang thiếu nhiều giáo viên. Đề nghị Phòng Giáo dục huyện Dương Minh Châu trả lời nguyên nhân, kế hoạch bổ sung giáo viên

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trường THPT Dương Minh Châu đang thiếu nhiều giáo viên. Đề nghị Phòng Giáo dục huyện Dương Minh Châu trả lời nguyên nhân, kế hoạch bổ sung giáo viên

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: