(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HỎI LẦN 2 VỀ ĐIỀU KIỆN TẬP KẾT KINH DOANH CÁT ĐÁ
Người hỏi : Trần Văn Hoài Vũ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/03/2019 - 08 Giờ 12 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà đã được cơ quan chức năng trả lời. Các nội dung yêu cầu của ông/bà đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đưa số Điện thoại liên lạc của phòng chuyên môn để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể các thủ tục theo quy định. -Về đăng ký kinh doanh: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định chi tiết tại nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đă

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HỎI LẦN 2 VỀ ĐIỀU KIỆN TẬP KẾT KINH DOANH CÁT ĐÁ
 Nội dung câu hỏi:

TÔI CÓ ĐẶT CÂU HỎI: Tôi có 1.000 mét vuông đất cặp đường 784 (800 mét vuông thổ cư, 200 mét vuông thuộc lộ giới). Hiện nay tôi muốn làm bãi tập kết và kinh doanh cát đá, dữ kiến tích trữ và kinh doanh thường xuyên khoảng 200 mét khối 1 ngày đêm. Cho tôi hỏi tôi cần phải làm thủ tục như thế nào:

Có phải đăng ký biến động sang đất thương mại dịch vụ?

Có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Cơ quan nào xác nhận?

Có phải đăng ký kinh doanh? nếu có thì đăng ký ở đâu?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường      
Thời gian trả lời: 15/03/2019 - 08 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

"Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi của bạn  như sau:

Do câu hỏi của bạn chưa đầy đủ nên sở không trả lời chính xác cho bạn được. Tuy nhiên bạn vui lòng liên hệ các số điện thoại như để được hướng dẫn cụ thể.

về câu hỏi: Có phải đăng ký biến động sang đất thương mại dịch vụ? 

Bạn liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai qua số ĐT 3815269

Câu hỏi:Có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Cơ quan nào xác nhận?

Bạn liện hệ Chi cục bảo vệ môi trường qua số ĐT: 3825850

Câu hỏi: Có phải đăng ký kinh doanh? nếu có thì đăng ký ở đâu?

Riêng câu hỏi này bạn vui lòng liên hệ sở Kế hoạch đầu tư để hướng dẫn.

Trân trọng./."

*Nội dung câu hỏi của tôi cơ bản đầy đủ, rõ ràng và rất dễ trả lời nhưng Sở trả lời tôi không đồng tình vì tôi đã bị các ông bà làm khó trong quá trình hướng dẫn.

*Tôi yêu cầu trả lời cho tôi căn cứ vào luật và văn bản hướng dẫn chi tiết của ngành để tôi thực hiện.

Tôi thật sự rất sốc vì không biết ai phụ trách và trả lời như thế này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

TÔI CÓ ĐẶT CÂU HỎI: Tôi có 1.000 mét vuông đất cặp đường 784 (800 mét vuông thổ cư, 200 mét vuông thuộc lộ giới). Hiện nay tôi muốn làm bãi tập kết và kinh doanh cát đá, dữ kiến tích trữ và kinh doanh thường xuyên khoảng 200 mét khối 1 ngày đêm. Cho tôi hỏi tôi cần phải làm thủ tục như thế nào:

Có phải đăng ký biến động sang đất thương mại dịch vụ?

Có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Cơ quan nào xác nhận?

Có phải đăng ký kinh doanh? nếu có thì đăng ký ở đâu?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường      
Thời gian trả lời: 15/03/2019 - 08 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

"Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi của bạn  như sau:

Do câu hỏi của bạn chưa đầy đủ nên sở không trả lời chính xác cho bạn được. Tuy nhiên bạn vui lòng liên hệ các số điện thoại như để được hướng dẫn cụ thể.

về câu hỏi: Có phải đăng ký biến động sang đất thương mại dịch vụ? 

Bạn liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai qua số ĐT 3815269

Câu hỏi:Có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Cơ quan nào xác nhận?

Bạn liện hệ Chi cục bảo vệ môi trường qua số ĐT: 3825850

Câu hỏi: Có phải đăng ký kinh doanh? nếu có thì đăng ký ở đâu?

Riêng câu hỏi này bạn vui lòng liên hệ sở Kế hoạch đầu tư để hướng dẫn.

Trân trọng./."

*Nội dung câu hỏi của tôi cơ bản đầy đủ, rõ ràng và rất dễ trả lời nhưng Sở trả lời tôi không đồng tình vì tôi đã bị các ông bà làm khó trong quá trình hướng dẫn.

*Tôi yêu cầu trả lời cho tôi căn cứ vào luật và văn bản hướng dẫn chi tiết của ngành để tôi thực hiện.

Tôi thật sự rất sốc vì không biết ai phụ trách và trả lời như thế này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: