(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phẩn mềm trả lời cổng thông tin điện tử có phải bị hư
Người hỏi : Lê Thanh Khiết     Số điện thoại: 0907753753     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/03/2019 - 15 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 22/03/2019 - 15 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo thống kê số lượng câu hỏi chưa trả lời cho người dân đến nay gửi cho UMBD huyện Dương MInh Châu trong tình trạng quá hạn trả lời là quá nhiều.

Tôi không biết là phần mềm bị vấn đề gì mà UBND huyện Dương Minh Châu chưa thấy để trả lời cho người dân. Hoặc có thể người có chức năng không nhìn thấy hồ sơ hay sao. Hoặc người dân chưa làm đúng bước nào của hệ thống mà bên UBND huyện DMC chưa thấy câu hỏi.

Nếu trả lời trễ dẫn đến thiệt hại kinh tế, tiền bạc của dân thì phải làm sao thưa kiện ai. 

Nhờ bộ phận tin học của cổng thông tin giúp đỡ cho nhiều người dân biết được lý do để dân thực hiện đúng.

kèm hình ảnh chụp 18 câu hỏi chưa trả lời hết hạn đã lâu

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phẩn mềm trả lời cổng thông tin điện tử có phải bị hư
 Nội dung câu hỏi:

Theo thống kê số lượng câu hỏi chưa trả lời cho người dân đến nay gửi cho UMBD huyện Dương MInh Châu trong tình trạng quá hạn trả lời là quá nhiều.

Tôi không biết là phần mềm bị vấn đề gì mà UBND huyện Dương Minh Châu chưa thấy để trả lời cho người dân. Hoặc có thể người có chức năng không nhìn thấy hồ sơ hay sao. Hoặc người dân chưa làm đúng bước nào của hệ thống mà bên UBND huyện DMC chưa thấy câu hỏi.

Nếu trả lời trễ dẫn đến thiệt hại kinh tế, tiền bạc của dân thì phải làm sao thưa kiện ai. 

Nhờ bộ phận tin học của cổng thông tin giúp đỡ cho nhiều người dân biết được lý do để dân thực hiện đúng.

kèm hình ảnh chụp 18 câu hỏi chưa trả lời hết hạn đã lâu

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo thống kê số lượng câu hỏi chưa trả lời cho người dân đến nay gửi cho UMBD huyện Dương MInh Châu trong tình trạng quá hạn trả lời là quá nhiều.

Tôi không biết là phần mềm bị vấn đề gì mà UBND huyện Dương Minh Châu chưa thấy để trả lời cho người dân. Hoặc có thể người có chức năng không nhìn thấy hồ sơ hay sao. Hoặc người dân chưa làm đúng bước nào của hệ thống mà bên UBND huyện DMC chưa thấy câu hỏi.

Nếu trả lời trễ dẫn đến thiệt hại kinh tế, tiền bạc của dân thì phải làm sao thưa kiện ai. 

Nhờ bộ phận tin học của cổng thông tin giúp đỡ cho nhiều người dân biết được lý do để dân thực hiện đúng.

kèm hình ảnh chụp 18 câu hỏi chưa trả lời hết hạn đã lâu

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: