(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quyết toán thuế TNCN đối với người lao động có thu nhập từ 02 nơi.
Người hỏi : Trần Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/03/2019 - 14 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 22/03/2019 - 15 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

1. Công ty em  ( Công ty A ) có ông Nguyễn Văn Ánh làm việc và đang hưởng lương từ 2 công ty A và công ty B ( cả 2 công ty đều có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng ).

 

Vậy em xin hỏi:

 

  1. Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2018 cho ông Nguyễn Văn Ánh là như thế naò?
  2. Ông Ánh có phải tự quyết toán thuế  TNCN năm 2018 không?
  3. Công ty A và công ty B có được quyết toán thuế TNCN năm 2018 cho ông Ánh không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 28/03/2019 - 08 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điểm b.1 Khoản 1 Điều 25  Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

Tại Điểm a.3, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“ a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

- Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân cư trú làm việc và đang hưởng lương từ 2 công ty A và công ty B ( cả 2 công ty đều có ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên) thì công ty A và công ty B  trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

Cuối năm công ty A và công ty B trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân thì cá nhân thuộc trường hợp trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nơi cư trú. 

Trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì không phải quyết toán thuế TNCN.

Bạn đọc liên hệ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quyết toán thuế TNCN đối với người lao động có thu nhập từ 02 nơi.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

1. Công ty em  ( Công ty A ) có ông Nguyễn Văn Ánh làm việc và đang hưởng lương từ 2 công ty A và công ty B ( cả 2 công ty đều có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng ).

 

Vậy em xin hỏi:

 

  1. Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2018 cho ông Nguyễn Văn Ánh là như thế naò?
  2. Ông Ánh có phải tự quyết toán thuế  TNCN năm 2018 không?
  3. Công ty A và công ty B có được quyết toán thuế TNCN năm 2018 cho ông Ánh không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

1. Công ty em  ( Công ty A ) có ông Nguyễn Văn Ánh làm việc và đang hưởng lương từ 2 công ty A và công ty B ( cả 2 công ty đều có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng ).

 

Vậy em xin hỏi:

 

  1. Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2018 cho ông Nguyễn Văn Ánh là như thế naò?
  2. Ông Ánh có phải tự quyết toán thuế  TNCN năm 2018 không?
  3. Công ty A và công ty B có được quyết toán thuế TNCN năm 2018 cho ông Ánh không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: