(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giáo dục
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0     Email:      Địa chỉ: 0
Ngày hỏi: 21/03/2019 - 20 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 22/03/2019 - 07 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cổng thông tin Cho tôi hỏi: định mức giáo viên THCS 19 tiết/ tuần . Nếu giáo viên đã thực hiện đủ định mức mà nhà trường phân thêm một số tiết phụ đạo nửa ( có thời khóa biểu ) thì có được tính thừa giờ không?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 22/03/2019 - 09 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi này, đề nghị bạn liên hệ với phòng giáo dục và đào tạo nơi bạn công tác để được giải đáp những vấn đề bạn nêu.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Xin cổng thông tin Cho tôi hỏi: định mức giáo viên THCS 19 tiết/ tuần . Nếu giáo viên đã thực hiện đủ định mức mà nhà trường phân thêm một số tiết phụ đạo nửa ( có thời khóa biểu ) thì có được tính thừa giờ không?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cổng thông tin Cho tôi hỏi: định mức giáo viên THCS 19 tiết/ tuần . Nếu giáo viên đã thực hiện đủ định mức mà nhà trường phân thêm một số tiết phụ đạo nửa ( có thời khóa biểu ) thì có được tính thừa giờ không?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: