(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cầu cứu cơ quan chức năng
Người hỏi : Người dân Ninh Hiệp     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/03/2019 - 08 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 21/03/2019 - 16 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN ẤP NINH HIỆP

            Chúng tôi, những người dân đang sinh sống tại ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi có 3 vấn đề để phản ánh như sau:

            - Thứ nhất: Về con đường 7-7 tuyến đường đi Bàu Năng-Chà Là Thuộc ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu. Hiện trạng đường 7-7 là 4 mét chạy dài suốt tuyến đã có từ xưa đến nay. Trước đây là con đường đi chung của người dân trong khu vực này. Nhưng hiện tại từ ngoài đường 9-9 đi vào khoảng 200 mét đã bị lấn chiếm để trồng cây làm mất hết hiện trạng con đường(không còn là con đường nữa). Do đó người dân muốn đi con đường đó thì phải đi vòng qua đường khác rất xa gây khó khăn. Hơn nữa nếu tình trạng này diễn biến lâu thì con đường 7-7 này sẽ bị mất hẳn và biến thành đất của những người cập 2 bên đường này.

            - Thứ hai: Trên con đường 7-7 có 1 trại heo rất lớn đang hoạt động, hàn ngày thải ra môi trường lượng phân rất lớn gây hôi thối kinh khủng cho cả 1 khu vực dân cư. Trại heo này tồn tại đến nay khoảng 5 năm. Bao năm nay người dân chúng tôi nơi đây đã chịu đựng mùi hôi thối này đến cùng cực và không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi cũng nhiều lần khiếu nại lên chính quyền địa phương nhưng không thấy xác minh xử lý hay là có biện pháp nào để di dời trả lại môi trường trong lành cho người dân địa phương.

            - Thứ ba: Từ ngã 3 Bàu Năng đi vào đường 9-9 (đoạn khoảng 500 mét có nhiều góc cua vào ban đêm trời tối không có bóng đèn đường, người dân đi lại rất dễ gây tai nạn. hơn nữa hai bên lề con đường này là ruộng sâu rất nguy hiểm khi đi vào ban đêm. Bao nhiêu năm nay kể từ khi con đường 9-9 này tráng nhựa đến nay đầu đường đã hư hỏng ổ gà, ổ voi rất nhiều nhưng không thấy chính quyền địa phương quan tâm đến để sửa chữa cũng như lắp đặt bóng đèn chiếu sáng trên đường để tạo thuận tiện cho người dân đi lại. Chúng tôi thấy các con đường ở những xã lân cận con đường nông thôn giống như con đường 9-9 đều được lắp đèn chiếu sáng rất tiện lợi cho nhân dân đi lại.

            Vì vậy chúng tôi kiến nghị lên các cơ quan chức năng có biện pháp chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, xử lý những vấn đề nêu trên. Để nhân dân thấy được sự quan tâm của nhà nước với nhân dân cũng như nâng cao vai trò của cán bộ Nhà nước đối với người dân địa phương.

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 29/03/2019 - 08 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung câu hỏi đã được chuyển cho UBND xã Bàu Năng và đã được trả lời bằng văn bản (Đính kèm Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 28/3/2019 của UBND xã Bàu Năng)

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cầu cứu cơ quan chức năng
 Nội dung câu hỏi:

PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN ẤP NINH HIỆP

            Chúng tôi, những người dân đang sinh sống tại ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi có 3 vấn đề để phản ánh như sau:

            - Thứ nhất: Về con đường 7-7 tuyến đường đi Bàu Năng-Chà Là Thuộc ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu. Hiện trạng đường 7-7 là 4 mét chạy dài suốt tuyến đã có từ xưa đến nay. Trước đây là con đường đi chung của người dân trong khu vực này. Nhưng hiện tại từ ngoài đường 9-9 đi vào khoảng 200 mét đã bị lấn chiếm để trồng cây làm mất hết hiện trạng con đường(không còn là con đường nữa). Do đó người dân muốn đi con đường đó thì phải đi vòng qua đường khác rất xa gây khó khăn. Hơn nữa nếu tình trạng này diễn biến lâu thì con đường 7-7 này sẽ bị mất hẳn và biến thành đất của những người cập 2 bên đường này.

            - Thứ hai: Trên con đường 7-7 có 1 trại heo rất lớn đang hoạt động, hàn ngày thải ra môi trường lượng phân rất lớn gây hôi thối kinh khủng cho cả 1 khu vực dân cư. Trại heo này tồn tại đến nay khoảng 5 năm. Bao năm nay người dân chúng tôi nơi đây đã chịu đựng mùi hôi thối này đến cùng cực và không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi cũng nhiều lần khiếu nại lên chính quyền địa phương nhưng không thấy xác minh xử lý hay là có biện pháp nào để di dời trả lại môi trường trong lành cho người dân địa phương.

            - Thứ ba: Từ ngã 3 Bàu Năng đi vào đường 9-9 (đoạn khoảng 500 mét có nhiều góc cua vào ban đêm trời tối không có bóng đèn đường, người dân đi lại rất dễ gây tai nạn. hơn nữa hai bên lề con đường này là ruộng sâu rất nguy hiểm khi đi vào ban đêm. Bao nhiêu năm nay kể từ khi con đường 9-9 này tráng nhựa đến nay đầu đường đã hư hỏng ổ gà, ổ voi rất nhiều nhưng không thấy chính quyền địa phương quan tâm đến để sửa chữa cũng như lắp đặt bóng đèn chiếu sáng trên đường để tạo thuận tiện cho người dân đi lại. Chúng tôi thấy các con đường ở những xã lân cận con đường nông thôn giống như con đường 9-9 đều được lắp đèn chiếu sáng rất tiện lợi cho nhân dân đi lại.

            Vì vậy chúng tôi kiến nghị lên các cơ quan chức năng có biện pháp chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, xử lý những vấn đề nêu trên. Để nhân dân thấy được sự quan tâm của nhà nước với nhân dân cũng như nâng cao vai trò của cán bộ Nhà nước đối với người dân địa phương.

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN ẤP NINH HIỆP

            Chúng tôi, những người dân đang sinh sống tại ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi có 3 vấn đề để phản ánh như sau:

            - Thứ nhất: Về con đường 7-7 tuyến đường đi Bàu Năng-Chà Là Thuộc ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu. Hiện trạng đường 7-7 là 4 mét chạy dài suốt tuyến đã có từ xưa đến nay. Trước đây là con đường đi chung của người dân trong khu vực này. Nhưng hiện tại từ ngoài đường 9-9 đi vào khoảng 200 mét đã bị lấn chiếm để trồng cây làm mất hết hiện trạng con đường(không còn là con đường nữa). Do đó người dân muốn đi con đường đó thì phải đi vòng qua đường khác rất xa gây khó khăn. Hơn nữa nếu tình trạng này diễn biến lâu thì con đường 7-7 này sẽ bị mất hẳn và biến thành đất của những người cập 2 bên đường này.

            - Thứ hai: Trên con đường 7-7 có 1 trại heo rất lớn đang hoạt động, hàn ngày thải ra môi trường lượng phân rất lớn gây hôi thối kinh khủng cho cả 1 khu vực dân cư. Trại heo này tồn tại đến nay khoảng 5 năm. Bao năm nay người dân chúng tôi nơi đây đã chịu đựng mùi hôi thối này đến cùng cực và không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi cũng nhiều lần khiếu nại lên chính quyền địa phương nhưng không thấy xác minh xử lý hay là có biện pháp nào để di dời trả lại môi trường trong lành cho người dân địa phương.

            - Thứ ba: Từ ngã 3 Bàu Năng đi vào đường 9-9 (đoạn khoảng 500 mét có nhiều góc cua vào ban đêm trời tối không có bóng đèn đường, người dân đi lại rất dễ gây tai nạn. hơn nữa hai bên lề con đường này là ruộng sâu rất nguy hiểm khi đi vào ban đêm. Bao nhiêu năm nay kể từ khi con đường 9-9 này tráng nhựa đến nay đầu đường đã hư hỏng ổ gà, ổ voi rất nhiều nhưng không thấy chính quyền địa phương quan tâm đến để sửa chữa cũng như lắp đặt bóng đèn chiếu sáng trên đường để tạo thuận tiện cho người dân đi lại. Chúng tôi thấy các con đường ở những xã lân cận con đường nông thôn giống như con đường 9-9 đều được lắp đèn chiếu sáng rất tiện lợi cho nhân dân đi lại.

            Vì vậy chúng tôi kiến nghị lên các cơ quan chức năng có biện pháp chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, xử lý những vấn đề nêu trên. Để nhân dân thấy được sự quan tâm của nhà nước với nhân dân cũng như nâng cao vai trò của cán bộ Nhà nước đối với người dân địa phương.

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: