(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: câu hỏi ôn thi chứng chỉ
Người hỏi : TUAN AN     Số điện thoại: 0978800214     Email: votuananh1992@gmail.com     Địa chỉ: hòa thành, tây ninh
Ngày hỏi: 20/03/2019 - 15 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 21/03/2019 - 16 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Trong bộ câu hỏi theo quyết định 1623/QĐ-BXD, phần kiến thức chuyên môn lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật bao gồm 168 câu trong đó: từ câu 1 đến câu hỏi 78 nói về lĩnh vực giám sát công trình dân dụng; cầu 79 đến câu 168 nói về lĩnh vực giám sát hạ tầng kỹ thuật . Cho tôi hỏi: tôi chỉ đăng ký thi chứng chỉ 1 lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng . vậy tôi có phải ôn hết phần kiến thức chuyên môn gồm giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật hay không? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 28/03/2019 - 13 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

- Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý và thi trực tuyến.

- Phần kiến thức chuyên môn lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật thi cùng một mã môn thi (GS01) nên đề nghị Ông/Bà ôn hết phần kiến thức chuyên môn đối với mã đề thi này (168 câu hỏi).

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: câu hỏi ôn thi chứng chỉ
 Nội dung câu hỏi:

Trong bộ câu hỏi theo quyết định 1623/QĐ-BXD, phần kiến thức chuyên môn lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật bao gồm 168 câu trong đó: từ câu 1 đến câu hỏi 78 nói về lĩnh vực giám sát công trình dân dụng; cầu 79 đến câu 168 nói về lĩnh vực giám sát hạ tầng kỹ thuật . Cho tôi hỏi: tôi chỉ đăng ký thi chứng chỉ 1 lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng . vậy tôi có phải ôn hết phần kiến thức chuyên môn gồm giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật hay không? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trong bộ câu hỏi theo quyết định 1623/QĐ-BXD, phần kiến thức chuyên môn lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật bao gồm 168 câu trong đó: từ câu 1 đến câu hỏi 78 nói về lĩnh vực giám sát công trình dân dụng; cầu 79 đến câu 168 nói về lĩnh vực giám sát hạ tầng kỹ thuật . Cho tôi hỏi: tôi chỉ đăng ký thi chứng chỉ 1 lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân dụng . vậy tôi có phải ôn hết phần kiến thức chuyên môn gồm giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật hay không? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: