(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục xuất khẩu sản phẩm
Người hỏi : Phan Thị Huyền     Số điện thoại: 0988773691     Email: vinabluetechjsc@gmail.com     Địa chỉ: Tổ 21 ấp Ninh Bình, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/03/2019 - 21 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 18/03/2019 - 10 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại chúng tôi đang có nhà xưởng để phục vụ sản xuất các mặt hàng từ thương hiệu Van ARV của chúng tôi. Chúng tôi đang muốn xuất khẩu sang thị trường lào và campuchia thì không biết chúng tôi phải làm những thủ tục gì?

Trân trọng cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Hải quan     
Thời gian trả lời: 20/03/2019 - 09 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bà Phan Thị Huyền!

Do câu hỏi của Bà Phan Thị Huyền có nội dung chưa rõ ràng về loại hình sản xuất sản phẩm xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu là gì, do đó Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có hướng dẫn một số nội dung cơ bản cho Bà như sau:

- Hàng hóa khi xuất khẩu thuộc đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

- Về thủ tục xuất khẩu hàng ra nước ngoài: Công ty thực hiện khai báo hải quan bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Hướng dẫn các bước khai báo hải quan:

* Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số và Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS trên website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn.

          * Cài đặt Phần mềm khai báo hải quan VNACCS: Công ty có thể sử dụng phần mềm cung cấp bởi các công ty tin học đã được Tổng cục Hải quan xác nhận hợp chuẩn như: Công ty TNHH hệ thống thông tin FPS FPT; Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn; Công ty TNHH thương mại dịch vụ CNTT G.O.L; Công ty cổ phần Softech; Công ty cổ phần TS24 …

          * Thực hiện khai báo hải quan: Việc khai hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan: Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng”.

Đề nghị Bà nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp còn vướng mắc đề Ông liên hệ trực tiếp Chị cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục xuất khẩu sản phẩm
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại chúng tôi đang có nhà xưởng để phục vụ sản xuất các mặt hàng từ thương hiệu Van ARV của chúng tôi. Chúng tôi đang muốn xuất khẩu sang thị trường lào và campuchia thì không biết chúng tôi phải làm những thủ tục gì?

Trân trọng cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại chúng tôi đang có nhà xưởng để phục vụ sản xuất các mặt hàng từ thương hiệu Van ARV của chúng tôi. Chúng tôi đang muốn xuất khẩu sang thị trường lào và campuchia thì không biết chúng tôi phải làm những thủ tục gì?

Trân trọng cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: