(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp công tác viên trung tâm học tập cộng đồng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/03/2019 - 11 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 18/03/2019 - 10 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

hỏi:  chế dộ phụ cấp của cộng tác viên trung tâm học tập công đồng  được tính như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 20/03/2019 - 09 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, xin cám ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sở Tài chính xin trả lời như sau:

Mức thù lao cho cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013. Tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND quy định mức thù lao của cộng tác viên về văn hóa, thể dục, thể thao và học tập cộng đồng bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu hiện hành của Nhà nước/người/tháng. Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả từ nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn; nguồn ngân sách huyện, thành phố; nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp công tác viên trung tâm học tập cộng đồng
 Nội dung câu hỏi:

hỏi:  chế dộ phụ cấp của cộng tác viên trung tâm học tập công đồng  được tính như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

hỏi:  chế dộ phụ cấp của cộng tác viên trung tâm học tập công đồng  được tính như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: