(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/03/2019 - 10 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 18/03/2019 - 10 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng có tính thời gian quyết toán không hay chỉ tính đến khi bàn giao dự án đưa vào sử dụng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 20/03/2019 - 16 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án: Theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án.

2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa công trình của dự án vào sử dụng (theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước).

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng có tính thời gian quyết toán không hay chỉ tính đến khi bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng có tính thời gian quyết toán không hay chỉ tính đến khi bàn giao dự án đưa vào sử dụng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: