(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đốc thúc xét tuyển biên chế
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/03/2019 - 09 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 14/03/2019 - 10 Giờ 01 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Nội dung không mang tính chất hỏi đáp. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đốc thúc xét tuyển biên chế
 Nội dung câu hỏi:

Nhờ Sở Nội vụ đốc thúc xét tuyển biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhờ Sở Nội vụ đốc thúc xét tuyển biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: