(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi Sở Nội vụ (thắc mắc về việc học tự túc)
Người hỏi : Phạm Trần Huệ Anh     Số điện thoại: 0387956445     Email: phamtranhueanh92@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/03/2019 - 09 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 13/03/2019 - 16 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ!

Hiện tại tôi đang là công chức đang công tác tại một đơn vị hành chính nhà nước. Tôi được biết Sở Nội vụ hằng năm đều có thông báo về việc đăng ký tham gia dự tuyển học thạc sĩ ở nước ngoài theo các chương trình học bổng. Tôi có nguyên vọng được đăng ký tham gia nhưng còn thiếu về chứng chỉ ngoại ngữ và bên cạnh đó cũng muốn được nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn tại đơn vị nên tôi có nguyện vọng xin vắng mặt tại cơ quan trong 3 tháng liên tục (chấp nhận không hưởng lương) để có thể tập trung học và ôn thi đạt Chứng chỉ IELTS tại thành phố Hồ Chí Minh (vì lịch học diễn ra vào các ngày thứ trong tuần). Trong quá trình học tôi vẫn cam kết đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ công việc được Lãnh đạo phòng phân công thông qua hệ thống văn phòng điện tử (nếu có). Xin kính hỏi quý Sở trong trường hợp này, trường hợp của tôi nên được xử lý như thế nào để đảm bảo theo quy định?

Trân trọng cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/03/2019 - 10 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp thẩm quyền quản lý và sử dụng công chức cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Việc quyết định cho công chức được nghỉ không lương thuộc thẩm quyền của người đứng đầu sử dụng công chức.

Vì vậy bạn liên hệ với tổ chức của cơ quan đang công tác để được xem xét theo quy định.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi Sở Nội vụ (thắc mắc về việc học tự túc)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ!

Hiện tại tôi đang là công chức đang công tác tại một đơn vị hành chính nhà nước. Tôi được biết Sở Nội vụ hằng năm đều có thông báo về việc đăng ký tham gia dự tuyển học thạc sĩ ở nước ngoài theo các chương trình học bổng. Tôi có nguyên vọng được đăng ký tham gia nhưng còn thiếu về chứng chỉ ngoại ngữ và bên cạnh đó cũng muốn được nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn tại đơn vị nên tôi có nguyện vọng xin vắng mặt tại cơ quan trong 3 tháng liên tục (chấp nhận không hưởng lương) để có thể tập trung học và ôn thi đạt Chứng chỉ IELTS tại thành phố Hồ Chí Minh (vì lịch học diễn ra vào các ngày thứ trong tuần). Trong quá trình học tôi vẫn cam kết đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ công việc được Lãnh đạo phòng phân công thông qua hệ thống văn phòng điện tử (nếu có). Xin kính hỏi quý Sở trong trường hợp này, trường hợp của tôi nên được xử lý như thế nào để đảm bảo theo quy định?

Trân trọng cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ!

Hiện tại tôi đang là công chức đang công tác tại một đơn vị hành chính nhà nước. Tôi được biết Sở Nội vụ hằng năm đều có thông báo về việc đăng ký tham gia dự tuyển học thạc sĩ ở nước ngoài theo các chương trình học bổng. Tôi có nguyên vọng được đăng ký tham gia nhưng còn thiếu về chứng chỉ ngoại ngữ và bên cạnh đó cũng muốn được nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn tại đơn vị nên tôi có nguyện vọng xin vắng mặt tại cơ quan trong 3 tháng liên tục (chấp nhận không hưởng lương) để có thể tập trung học và ôn thi đạt Chứng chỉ IELTS tại thành phố Hồ Chí Minh (vì lịch học diễn ra vào các ngày thứ trong tuần). Trong quá trình học tôi vẫn cam kết đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ công việc được Lãnh đạo phòng phân công thông qua hệ thống văn phòng điện tử (nếu có). Xin kính hỏi quý Sở trong trường hợp này, trường hợp của tôi nên được xử lý như thế nào để đảm bảo theo quy định?

Trân trọng cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: