(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đóng tiền phạt vi phạm attp
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tân châu
Ngày hỏi: 12/03/2019 - 18 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 13/03/2019 - 16 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Hôm rày, ngày 21/2/2019, tôi có đặt câu hỏi về việc chấp hành đóng tiền phạt của cơ sở nước ông Tấn trước bệnh viện huyện tân châu. Tôi có thấy UBND huyện trả lời việc đó thuộc thẩm quyền sở y tế, nhưng tôi vẫn chưa thấy sở y tế trả lời, tôi không biết cổng thông tin điện tử đã chuyển ý kiến của tôi cho sở y tế hay chưa? nhờ cổng thông tin điện tử chyển cho sở y tế giải đáp giúp tôi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 14/03/2019 - 09 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã nhận được phản ánh của bạn về sự việc nêu trên và đã chuyển đến bộ phận chuyên môn. Sở Y tế sẽ trả lời phản ánh của bạn khi có kết quả. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đóng tiền phạt vi phạm attp
 Nội dung câu hỏi:

Hôm rày, ngày 21/2/2019, tôi có đặt câu hỏi về việc chấp hành đóng tiền phạt của cơ sở nước ông Tấn trước bệnh viện huyện tân châu. Tôi có thấy UBND huyện trả lời việc đó thuộc thẩm quyền sở y tế, nhưng tôi vẫn chưa thấy sở y tế trả lời, tôi không biết cổng thông tin điện tử đã chuyển ý kiến của tôi cho sở y tế hay chưa? nhờ cổng thông tin điện tử chyển cho sở y tế giải đáp giúp tôi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hôm rày, ngày 21/2/2019, tôi có đặt câu hỏi về việc chấp hành đóng tiền phạt của cơ sở nước ông Tấn trước bệnh viện huyện tân châu. Tôi có thấy UBND huyện trả lời việc đó thuộc thẩm quyền sở y tế, nhưng tôi vẫn chưa thấy sở y tế trả lời, tôi không biết cổng thông tin điện tử đã chuyển ý kiến của tôi cho sở y tế hay chưa? nhờ cổng thông tin điện tử chyển cho sở y tế giải đáp giúp tôi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: