(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sáp nhập trường học
Người hỏi : Đổng Lập     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 13/03/2019 - 08 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 13/03/2019 - 16 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi nghe nói là tại tỉnh Tây Ninh đã và đang sáp nhập các trường từ cấp 1 đến cấp 3. Sở Giáo dục xin cho biết cụ thể, danh sách các trường đã, đang và sẽ sáp nhập


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 14/03/2019 - 14 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời bạn như sau:
  • Đối với các phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố đề nghị bạn liên hệ trực tiếp để biết các trường từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở được sát nhập lại.
  • Đối với các trường trực thuộc Sở GDĐT sẽ sát nhập cụ thể:

       - Năm học 2018 – 2019: THPT Trần Quốc Đại vào THPT Quang Trung.

       - Năm học 2019 – 2020:

       + THPT Lê Duẫn vào THPT Tân Châu

       + THPT Nguyễn An Ninh vào THPT Trần Phú

       + THPT Châu Thành vào THPT Hoàng Văn Thụ

       + THPT Nguyễn Đình Chiểu vào THPT Dương Minh Châu


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sáp nhập trường học
 Nội dung câu hỏi:

Tôi nghe nói là tại tỉnh Tây Ninh đã và đang sáp nhập các trường từ cấp 1 đến cấp 3. Sở Giáo dục xin cho biết cụ thể, danh sách các trường đã, đang và sẽ sáp nhập

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi nghe nói là tại tỉnh Tây Ninh đã và đang sáp nhập các trường từ cấp 1 đến cấp 3. Sở Giáo dục xin cho biết cụ thể, danh sách các trường đã, đang và sẽ sáp nhập

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: