(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cho thuê đất xây trụ phát sóng của Viettel
Người hỏi : Cánh nhân     Số điện thoại:      Email: nguyenhoangminhxd@gmail.com     Địa chỉ: Xã Long Thành Trung, huyên Hòa Thành, Tây Nninh
Ngày hỏi: 13/03/2019 - 10 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 13/03/2019 - 16 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Gia đình tôi có thửa ruộng đang trồng lúa ở khu vực xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành (có giấy CNQSDD, loại đất trồng lúa) nằm ngoài khu dân cư. Hiện nay muốn cho đơn vị Viettel thuê (1m2) để lắp trụ phát sóng (trụ thép cao ~15m), xin hỏi các thủ tục cần thiết để được phép cho thuê  lăp đặt trụ phát sóng này (có cần thông báo hoặc xin phép của cơ quan địa phương hay không)

Kính nhờ ban quản lý tư vấn giúp.

Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 21/03/2019 - 10 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này; đề nghị liên hệ với Phòng Kinh tế-Hạ tầng để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép theo đúng  quy định

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cho thuê đất xây trụ phát sóng của Viettel
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Gia đình tôi có thửa ruộng đang trồng lúa ở khu vực xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành (có giấy CNQSDD, loại đất trồng lúa) nằm ngoài khu dân cư. Hiện nay muốn cho đơn vị Viettel thuê (1m2) để lắp trụ phát sóng (trụ thép cao ~15m), xin hỏi các thủ tục cần thiết để được phép cho thuê  lăp đặt trụ phát sóng này (có cần thông báo hoặc xin phép của cơ quan địa phương hay không)

Kính nhờ ban quản lý tư vấn giúp.

Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Gia đình tôi có thửa ruộng đang trồng lúa ở khu vực xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành (có giấy CNQSDD, loại đất trồng lúa) nằm ngoài khu dân cư. Hiện nay muốn cho đơn vị Viettel thuê (1m2) để lắp trụ phát sóng (trụ thép cao ~15m), xin hỏi các thủ tục cần thiết để được phép cho thuê  lăp đặt trụ phát sóng này (có cần thông báo hoặc xin phép của cơ quan địa phương hay không)

Kính nhờ ban quản lý tư vấn giúp.

Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: