(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cần đánh giá lại hoạt động của Hội nông dân xã An Cơ
Người hỏi : Nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 18/03/2019 - 15 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 19/03/2019 - 15 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Hội Nông dân huyện Châu Thành cần rà soát, đánh giá lại hoạt động của Hội nông dân xã An Cơ, vì nhiều năm liền xêp chót bảng thi đua.

Rà soát, đánh giá thái độ giao tiếp, năng lực của cán bộ hội nông dân xã An Cơ, trong đó có cấp phó, để phục vụ dân tốt hơn.

Hội Nông dân huyện dành thời gian tiếp xúc riêng với các Chi hội trưởng Hội nông dân các ấp tại xã An Cơ ( trong đó có ấp Vịnh).  Để nắm bắt đầy đủ thông tin về thái độ giao tiếp thiếu sự mềm mỏng của cán bộ hội nông dân ( cấp phó). 

Cần làm rõ, nếu nội dung nào chưa đúng, thì thông tin lại, nếu nội dung nào đúng, cần chấn chỉnh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 26/03/2019 - 10 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cập nhật trả lời phản ánh của Hội nông dân huyện tại đây:

 https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=6307


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cần đánh giá lại hoạt động của Hội nông dân xã An Cơ
 Nội dung câu hỏi:

Hội Nông dân huyện Châu Thành cần rà soát, đánh giá lại hoạt động của Hội nông dân xã An Cơ, vì nhiều năm liền xêp chót bảng thi đua.

Rà soát, đánh giá thái độ giao tiếp, năng lực của cán bộ hội nông dân xã An Cơ, trong đó có cấp phó, để phục vụ dân tốt hơn.

Hội Nông dân huyện dành thời gian tiếp xúc riêng với các Chi hội trưởng Hội nông dân các ấp tại xã An Cơ ( trong đó có ấp Vịnh).  Để nắm bắt đầy đủ thông tin về thái độ giao tiếp thiếu sự mềm mỏng của cán bộ hội nông dân ( cấp phó). 

Cần làm rõ, nếu nội dung nào chưa đúng, thì thông tin lại, nếu nội dung nào đúng, cần chấn chỉnh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hội Nông dân huyện Châu Thành cần rà soát, đánh giá lại hoạt động của Hội nông dân xã An Cơ, vì nhiều năm liền xêp chót bảng thi đua.

Rà soát, đánh giá thái độ giao tiếp, năng lực của cán bộ hội nông dân xã An Cơ, trong đó có cấp phó, để phục vụ dân tốt hơn.

Hội Nông dân huyện dành thời gian tiếp xúc riêng với các Chi hội trưởng Hội nông dân các ấp tại xã An Cơ ( trong đó có ấp Vịnh).  Để nắm bắt đầy đủ thông tin về thái độ giao tiếp thiếu sự mềm mỏng của cán bộ hội nông dân ( cấp phó). 

Cần làm rõ, nếu nội dung nào chưa đúng, thì thông tin lại, nếu nội dung nào đúng, cần chấn chỉnh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: