(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Người hỏi : CÔNG TY TNHH DAEHA VIỆT NAM     Số điện thoại: 02763883911     Email: daehavn9411@gmail.com     Địa chỉ: Lô A3.4-5, KCN Thành Thành Công, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 19/03/2019 - 16 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 20/03/2019 - 09 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên trang https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Tây Ninh có giống nhau không? Vì cty DAEAH xem thủ tục xin cấp GPLD cho người nước ngoài ở vị trí Giám Đốc Điều Hành, trong thủ tục chỉ để cần văn bản chứng minh là Giám Đốc Điều Hành, không yêu cầu giấy tờ chứng minh kinh nghiệm. Nhưng khi nộp lên BQL lại yêu cầu giấy tờ chứng minh kinh nghiệm. Khi cty hỏi lý do thì được trả lời là "Văn bản chứng minh Giám Đốc điều hành bao gồm quyết định bổ nhiệm và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm". CTy Daeha thấy không hợp lý. Vì trong các thủ tục xin cấp GPLĐ cho các vị trí như Nhà Quản Lý đều ghi chỉ cần văn bản chứng minh là nhà quản lý thì không cần giấy chứng minh kinh nghiệm mà chỉ cần quyết định bổ nhiệm thôi. Mặc khác, ở các vị trí như chuyên gia, hoặc lao động kỹ thuật nếu cần giấy xác nhận kinh nghiệm thì sẽ ghi rõ trong thủ tục cần nộp. Vậy thủ tục cần nộp phải làm theo bên nào cho đúng?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 26/03/2019 - 09 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi, Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời như sau:

          Thứ nhất: các trường hợp cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với vị trí thuộc nhóm chức danh “giám đốc điều hành” hiện nay trên cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh có 7 thủ tục cho các trường hợp lao động là người nước ngoài cấp giấy giấy phép lao động cho nhóm chức danh giám đốc điều hành, do vậy Ban Quản lý chưa rõ nội dung công ty đang đề cập cho trường hợp giám đốc điều hành đang thực hiện tại công ty là trường hợp cụ thể của thủ tục nào?

          Thứ hai, trong tất cả 7 thủ tục vị trí thuộc nhóm chức danh “giám đốc điều hành” thành phần hồ sơ yêu cầu đều có nội dung là “Văn bản chứng minh là giám đốc điều hành” và không có thêm nội dung “không yêu cầu giấy tờ chứng minh kinh nghiệm” như câu hỏi đã nêu.

          Thứ ba, về nội dung “Nhưng khi nộp lên BQL lại yêu cầu giấy tờ chứng minh kinh nghiệm. Khi cty hỏi lý do thì được trả lời là "Văn bản chứng minh Giám Đốc điều hành bao gồm quyết định bổ nhiệm và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm””, Ban Quản lý khu kinh tế trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động 2012 về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam: công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này; Đối với doanh nghiệp thì chỉ được tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được ( quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ Luật lao động 2012). Do vậy, tại thời điểm tuyển dụng, nếu người nước ngoài chưa đáp ứng các quy định tại điều 169 Bộ luật lao động 2012 và doanh nghiệp chưa đáp ứng quy định tại Điều 170 Bộ luật lao động 2012 thì được chưa đủ điều kiện làm việc cho lao động là người nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, tại điểm b khoản 4 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.”;  nhưng không nêu cụ thể để thành phần hổ sơ cụ thể là gì. Do đó, khi người lao động nước ngoài dự tuyển vào vị trí công việc mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được thì người nước ngoài phải có nghĩa vụ chứng minh về trình độ chuyên  môn tay nghề cho cơ quan quản lý nhà nước để xem xét cấp phép (khoản 4 điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP). Nhằm làm rõ nội dung trên, ngày 26/12/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản hỏi Cục việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và được hướng dẫn tại văn bản số 54/CVL-QLLĐ ngày 16/01/2018 thì các giấy tờ như giấy phép lao động, hợp đồng lao động quyết định bổ nhiệm được coi là văn bản chứng minh người lao động nước ngoài làm việc ở vị trí giám đốc điều hành.

 Thứ tư, về nội dung “Vậy thủ tục cần nộp phải làm theo bên nào cho đúng?

Đối với các trường hợp lao động là người nước ngoài mà công ty dự kiến tuyển dụng vào các vị trí thuộc nhóm “giám đốc điều hành” thì thực hiện theo các thủ tục được công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và hướng dẫn tại thông báo số 215/TB-BQLKKT ngày 18/6/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế đã gởi cho doanh nghiệp.

Trên đây là trả lời cho vướng mắc của doanh nghiệp.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên trang https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Tây Ninh có giống nhau không? Vì cty DAEAH xem thủ tục xin cấp GPLD cho người nước ngoài ở vị trí Giám Đốc Điều Hành, trong thủ tục chỉ để cần văn bản chứng minh là Giám Đốc Điều Hành, không yêu cầu giấy tờ chứng minh kinh nghiệm. Nhưng khi nộp lên BQL lại yêu cầu giấy tờ chứng minh kinh nghiệm. Khi cty hỏi lý do thì được trả lời là "Văn bản chứng minh Giám Đốc điều hành bao gồm quyết định bổ nhiệm và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm". CTy Daeha thấy không hợp lý. Vì trong các thủ tục xin cấp GPLĐ cho các vị trí như Nhà Quản Lý đều ghi chỉ cần văn bản chứng minh là nhà quản lý thì không cần giấy chứng minh kinh nghiệm mà chỉ cần quyết định bổ nhiệm thôi. Mặc khác, ở các vị trí như chuyên gia, hoặc lao động kỹ thuật nếu cần giấy xác nhận kinh nghiệm thì sẽ ghi rõ trong thủ tục cần nộp. Vậy thủ tục cần nộp phải làm theo bên nào cho đúng?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên trang https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế tỉnh Tây Ninh có giống nhau không? Vì cty DAEAH xem thủ tục xin cấp GPLD cho người nước ngoài ở vị trí Giám Đốc Điều Hành, trong thủ tục chỉ để cần văn bản chứng minh là Giám Đốc Điều Hành, không yêu cầu giấy tờ chứng minh kinh nghiệm. Nhưng khi nộp lên BQL lại yêu cầu giấy tờ chứng minh kinh nghiệm. Khi cty hỏi lý do thì được trả lời là "Văn bản chứng minh Giám Đốc điều hành bao gồm quyết định bổ nhiệm và giấy tờ chứng minh kinh nghiệm". CTy Daeha thấy không hợp lý. Vì trong các thủ tục xin cấp GPLĐ cho các vị trí như Nhà Quản Lý đều ghi chỉ cần văn bản chứng minh là nhà quản lý thì không cần giấy chứng minh kinh nghiệm mà chỉ cần quyết định bổ nhiệm thôi. Mặc khác, ở các vị trí như chuyên gia, hoặc lao động kỹ thuật nếu cần giấy xác nhận kinh nghiệm thì sẽ ghi rõ trong thủ tục cần nộp. Vậy thủ tục cần nộp phải làm theo bên nào cho đúng?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: