(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhân viên bị phạm tội tham nhũng, Ban Giám đốc và lãnh đạo trực tiếp có bị xử lý vai trò điều hành không ?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/03/2019 - 09 Giờ 03 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo theo quy định. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhân viên bị phạm tội tham nhũng, Ban Giám đốc và lãnh đạo trực tiếp có bị xử lý vai trò điều hành không ?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên hiện đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh

Vừa qua, Tôi được biết tại đơn vị tôi có xảy ra tình trạng tham nhũng và có 14 người trực tiếp thực hiện đã được tòa tuyên án.

Cho Tôi xin hỏi theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng và các cá nhân liên quan có bị xử lý trách nhiệm liên đới hay không ? Mức độ xử lý như thế nào ? Và văn bản nào quy định?

Thân ái !

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên hiện đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh

Vừa qua, Tôi được biết tại đơn vị tôi có xảy ra tình trạng tham nhũng và có 14 người trực tiếp thực hiện đã được tòa tuyên án.

Cho Tôi xin hỏi theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng và các cá nhân liên quan có bị xử lý trách nhiệm liên đới hay không ? Mức độ xử lý như thế nào ? Và văn bản nào quy định?

Thân ái !

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: