(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi lại lần 3 về việc cấp đủ điều kiện ATTP
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: dương minh châu
Ngày hỏi: 24/03/2019 - 21 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 26/03/2019 - 07 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/02/2019 tôi đã hỏi lần 1, ngày 07/03/2019 tôi đã hỏi lần 2 về việc cấp giấy đủ điều kiện ATTP trong nấu ăn và về việc xác nhận kiến thức và khám sức khỏe trong thủ tục lam giấy ATTP mà vẫn chưa nhận được câu trả lời hoặc hướng dẫn cụ thể. Nhờ cơ quan nhà nước hướng dẫn trả lời giúp một lần nữa cụ thể rõ ràng để tôi có thể an tâm mở ra kinh doanh hoặc không phải mất thời gian chờ đợi. Tôi xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 26/03/2019 - 08 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

   Cảm ơn Bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi; Sở Y tế xin trả lời các nội dung trong câu hỏi của Bạn như sau:

1/- Vấn đề về cấp giấy đủ điều kiện cơ sở:

a. Nếu cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh thì cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b. Nếu cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh thì cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, vì :

 + Cơ sở không nằm trong diện được miễn cấp giấy đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 12, chương V của Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 tháng 02 năm 2018;

 + Khoản 2, điều 3, chương I của Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 quy định như sau: 

 2. Bổ sung khoản 6 Điều 40 như sau:

“6. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2/- Vấn đề thủ tục làm giấy chứng nhận CS đủ điều kiện: Khoản 3.2, điều 2, chương I Nghị định 155/2018/NĐ-CP qui định :

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo các quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm và các yêu cầu cụ thể sau:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Nguồn nước theo Cơ sở có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh, vì cơ sở mới xin cấp giấy đủ điều kiện lần đầu thì xét nghiệm 109 chỉ tiêu theo QCVN 01:2009/BYT hoặc có hợp đồng sử dụng nước cấp thủy;

e) Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở;

f) Danh sách có xác nhận của chủ cơ sở và Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

3/- Vấn đề học kiến thức An toàn thực phẩm:

Ngày 12 tháng 11 năm 2018 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 được ban hành và có hiệu lực nhày 12/11/2019. Chi cục ATTVSTP và các Trung tâm y tế huyện, thành phố không còn xác nhận và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP nữa. Thay vào đó cơ sở tự lập danh sách nhân viên và chủ cơ sở ký vào danh sách xác nhận nhân viên đã được tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP và tự chịu trách nhiệm.   

4/- Vấn đề khám sức khỏe:

Theo Luật ATTP “ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp” cho nên chủ cơ sở khám sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu là phù hợp.  

Trân trọng.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi lại lần 3 về việc cấp đủ điều kiện ATTP
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/02/2019 tôi đã hỏi lần 1, ngày 07/03/2019 tôi đã hỏi lần 2 về việc cấp giấy đủ điều kiện ATTP trong nấu ăn và về việc xác nhận kiến thức và khám sức khỏe trong thủ tục lam giấy ATTP mà vẫn chưa nhận được câu trả lời hoặc hướng dẫn cụ thể. Nhờ cơ quan nhà nước hướng dẫn trả lời giúp một lần nữa cụ thể rõ ràng để tôi có thể an tâm mở ra kinh doanh hoặc không phải mất thời gian chờ đợi. Tôi xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/02/2019 tôi đã hỏi lần 1, ngày 07/03/2019 tôi đã hỏi lần 2 về việc cấp giấy đủ điều kiện ATTP trong nấu ăn và về việc xác nhận kiến thức và khám sức khỏe trong thủ tục lam giấy ATTP mà vẫn chưa nhận được câu trả lời hoặc hướng dẫn cụ thể. Nhờ cơ quan nhà nước hướng dẫn trả lời giúp một lần nữa cụ thể rõ ràng để tôi có thể an tâm mở ra kinh doanh hoặc không phải mất thời gian chờ đợi. Tôi xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: