(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Huyện Châu Thành sớm trả lời câu hỏi liên quan đến Hội Nông dân xã An Cơ
Người hỏi : Nông dân     Số điện thoại: Châu Thành     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/03/2019 - 07 Giờ 53 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi trước đây của ông/bà đã chuyển cho đơn vị chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Huyện Châu Thành sớm trả lời câu hỏi liên quan đến Hội Nông dân xã An Cơ
 Nội dung câu hỏi:

Bà con nông dân đặt câu hỏi liên quan đến Hội Nông dân xã An Cơ, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Hội Nông dân huyện Châu Thành trả lời.  Huyện Châu Thành phải chỉ đạo đi chứ, để lâu nông dân càng bức xúc.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Bà con nông dân đặt câu hỏi liên quan đến Hội Nông dân xã An Cơ, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Hội Nông dân huyện Châu Thành trả lời.  Huyện Châu Thành phải chỉ đạo đi chứ, để lâu nông dân càng bức xúc.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: