(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu tiền học phí chưa rõ ràng
Người hỏi : Phụ huynh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/02/2019 - 08 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 13/02/2019 - 10 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào, con tôi đang học trường mầm non Rạng Đông - Hòa Thành, hồi đầu tháng 1/2019 trường thu học phí các cháu tháng 1 va 2/2019 do trùng lịch nghĩ tết âm lịch, sau khi nghĩ tết âm lich xong tôi thấy trường thông báo thu học phí tháng 2/2019, may thay tôi còn giữ lại phiếu thu để đối chấp, thiết nghĩ nhà trương có nhiều điều khoản không rõ ràng trong thu tiền học phí. Bên cạnh đó trong phiếu thu co khoản phụ phí, không ghi rõ, tôi không biết phụ phí nay dùng vào mục đích gì. Trường đưa ra quy định thứ 6 học sinh ra về lúc 3g30 lí do tổ chức hội họp, không lẽ tuần nào cũng hội họp, với quy định của trường gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa rước cháu, đề nghị ngành chức năng chấn chỉnh lại cách làm việc của Ban Giám Hiệu nhà trường.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 22/02/2019 - 09 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ảnh của phụ huynh. Sau khi xem xét nội dung, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác định đúng sai để chấn chỉnh sự việc này, không để xảy ra sai phạm (nếu có).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu tiền học phí chưa rõ ràng
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào, con tôi đang học trường mầm non Rạng Đông - Hòa Thành, hồi đầu tháng 1/2019 trường thu học phí các cháu tháng 1 va 2/2019 do trùng lịch nghĩ tết âm lịch, sau khi nghĩ tết âm lich xong tôi thấy trường thông báo thu học phí tháng 2/2019, may thay tôi còn giữ lại phiếu thu để đối chấp, thiết nghĩ nhà trương có nhiều điều khoản không rõ ràng trong thu tiền học phí. Bên cạnh đó trong phiếu thu co khoản phụ phí, không ghi rõ, tôi không biết phụ phí nay dùng vào mục đích gì. Trường đưa ra quy định thứ 6 học sinh ra về lúc 3g30 lí do tổ chức hội họp, không lẽ tuần nào cũng hội họp, với quy định của trường gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa rước cháu, đề nghị ngành chức năng chấn chỉnh lại cách làm việc của Ban Giám Hiệu nhà trường.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào, con tôi đang học trường mầm non Rạng Đông - Hòa Thành, hồi đầu tháng 1/2019 trường thu học phí các cháu tháng 1 va 2/2019 do trùng lịch nghĩ tết âm lịch, sau khi nghĩ tết âm lich xong tôi thấy trường thông báo thu học phí tháng 2/2019, may thay tôi còn giữ lại phiếu thu để đối chấp, thiết nghĩ nhà trương có nhiều điều khoản không rõ ràng trong thu tiền học phí. Bên cạnh đó trong phiếu thu co khoản phụ phí, không ghi rõ, tôi không biết phụ phí nay dùng vào mục đích gì. Trường đưa ra quy định thứ 6 học sinh ra về lúc 3g30 lí do tổ chức hội họp, không lẽ tuần nào cũng hội họp, với quy định của trường gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa rước cháu, đề nghị ngành chức năng chấn chỉnh lại cách làm việc của Ban Giám Hiệu nhà trường.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: