(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin phép đi nước ngoài giải quyết việc riêng của công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/02/2019 - 15 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 12/02/2019 - 17 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức tập sự tại UBND huyện (không phải là đảng viên), nay có nhu cầu ra nước ngoài giải quyết việc riêng. Vậy xin hỏi ý kiến Sở ngoại vụ về thành phần hồ sơ xin phép, thủ tục thực hiện như thế nào?

Xin cám ơn


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin phép đi nước ngoài giải quyết việc riêng của công chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức tập sự tại UBND huyện (không phải là đảng viên), nay có nhu cầu ra nước ngoài giải quyết việc riêng. Vậy xin hỏi ý kiến Sở ngoại vụ về thành phần hồ sơ xin phép, thủ tục thực hiện như thế nào?

Xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức tập sự tại UBND huyện (không phải là đảng viên), nay có nhu cầu ra nước ngoài giải quyết việc riêng. Vậy xin hỏi ý kiến Sở ngoại vụ về thành phần hồ sơ xin phép, thủ tục thực hiện như thế nào?

Xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: