(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài (lần 2)
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/01/2019 - 16 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 08/01/2019 - 13 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ,

Câu hỏi của tôi " Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài" lại được trả lời là "đang được nghiên cứu trả lời" vậy khi nào mới nghiên cứu xong?

Tôi xin hỏi thêm Sở Nội vụ quyền lợi của đối tượng thu hút nhân tài làm theo chế độ hợp đồng bao gồm những gì? Nội dung của QĐ 27 là chọn bỏ hay chọn cho? 

Tại đơn vị tôi làm thì tôi không được hưởng bất kỳ chế độ đào tào nhân lực nào vì lý do tôi là hợp đồng không phải là công chức, viên chức. Vậy đúng hay sai?

Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/01/2019 - 16 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi đã được trả lời ở Nội dung trước.

Trân Trọng./.

0276.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài (lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ,

Câu hỏi của tôi " Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài" lại được trả lời là "đang được nghiên cứu trả lời" vậy khi nào mới nghiên cứu xong?

Tôi xin hỏi thêm Sở Nội vụ quyền lợi của đối tượng thu hút nhân tài làm theo chế độ hợp đồng bao gồm những gì? Nội dung của QĐ 27 là chọn bỏ hay chọn cho? 

Tại đơn vị tôi làm thì tôi không được hưởng bất kỳ chế độ đào tào nhân lực nào vì lý do tôi là hợp đồng không phải là công chức, viên chức. Vậy đúng hay sai?

Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nội vụ,

Câu hỏi của tôi " Về xét nâng lương thường xuyên cho người làm hợp đồng theo quyết định thu hút nhân tài" lại được trả lời là "đang được nghiên cứu trả lời" vậy khi nào mới nghiên cứu xong?

Tôi xin hỏi thêm Sở Nội vụ quyền lợi của đối tượng thu hút nhân tài làm theo chế độ hợp đồng bao gồm những gì? Nội dung của QĐ 27 là chọn bỏ hay chọn cho? 

Tại đơn vị tôi làm thì tôi không được hưởng bất kỳ chế độ đào tào nhân lực nào vì lý do tôi là hợp đồng không phải là công chức, viên chức. Vậy đúng hay sai?

Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: