(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ
Người hỏi : TẬP THỂ NHÂN VIÊN TTYT TRẢNG BÀNG     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/12/2018 - 23 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 02/01/2019 - 07 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:
HỎI : 
 
Tôi muốn hiểu sâu hơn về tiêu chí đánh giá , xếp loại cán bộ công chức ,viên chức ngành y tế địa phương năm 2018 ( cụ thể là tại TTYT Trảng Bàng) .
 
Theo như  tôi biết thì khi xem xét , đánh giá 1 cá nhân có hoàn thành tốt nhiệm vụ , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không phải dựa vào năng lực làm việc của người đó, không đi trể về sớm , đủ ngày giờ công làm việc trong năm và đặc biệt là không có tham gia đi học ngắn hạn hay dài hạn trong năm đó....
 
Theo đó là những người có tham gia đi học từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018 thì kết thúc khóa học( học không tập trung , ngày nào không học thì vẫn về làm việc bình thường và tham gia trực đầy đủ ) thì không nằm trong diện xem xét là cá nhân xuất sắc mà là hoàn thành tốt nhiệm vụ . 
 
Nhưng có 1 trường hợp đi học với thời gian như trên thì lại được đưa vào danh sách xem xét là cá nhân xuất sắc và được đề nghị sở y tế tặng giấy khen năm 2018 .. vậy với những người đi học còn lại thì không được xem xét như trường hợp trên thì có bất công , có đúng hay không ? nói rỏ ràng rằng đi học là không được xem xét là cá nhân suất xắc và gạt tên ra đưa người khác không đi học và làm việc đủ 12 tháng vào để xem xét là cá nhân suất sắc và đề nghị sở y tế khen thưởng ...
 
Nếu như trường hợp trên bầu cá nhân suất sắc là đúng( có đi học ) thì đề nghị những  trường hợp khác phải bầu bổ sung cá nhân suất xắc để đề nghị sở y tế khen thưởng mới công bằng với nhau ..
 
Thắc mắc nhiều sợ mất đoàn kết nhưng có lẻ sở y tế hiểu ý chúng tôi muốn nói gì ? thật đáng tiếc khi cuối năm rồi mà phải lên đây để hỏi sở y tế ... .Chúc lãnh đạo sở y tế và qúy đồng nghiệp năm mới (2019) dồi dào sức khỏe , xim cảm ơn !
 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 03/01/2019 - 15 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Với nội dung câu hỏi trên, Sở Y tế xin trả lời:

Hiện nay việc đánh giá phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trong toàn ngành, Sở Y tế thực hiện theo hướng dẫn cụ thể Công văn số 3211/UBND-NC ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức,Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Việc xét thi đua khen thưởng, tặng danh hiệu thực hiện căn cứ theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Theo ý kiến thắc mắc của cá nhân bạn liên quan đến việc xét phân loại và khen thưởng thi đua tại đơn vị, theo quy định về phân cấp sẽ do các đơn vị quản lý trực tiếp xem xét phân loại và xét đề nghị khen thưởng thi đua đối với các cá nhân thực hiện, tuy nhiên qua ý kiến phản ảnh của bạn, Sở Y tế sẽ ghi nhận và đã có yêu cầu đơn vị báo cáo, sau khi có kết quả báo cáo của đơn vị, Sở Y tế sẽ có ý kiến trả lời cụ thể cho bạn.

Cám ơn bạn đã có các câu hỏi phản ánh về các nội dung liên quan đến việc đánh giá phân loại, xét thi đua khen thưởng đối với viên chức, người lao động của các đơn vị trong toàn ngành hiện nay.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ
 Nội dung câu hỏi:
HỎI : 
 
Tôi muốn hiểu sâu hơn về tiêu chí đánh giá , xếp loại cán bộ công chức ,viên chức ngành y tế địa phương năm 2018 ( cụ thể là tại TTYT Trảng Bàng) .
 
Theo như  tôi biết thì khi xem xét , đánh giá 1 cá nhân có hoàn thành tốt nhiệm vụ , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không phải dựa vào năng lực làm việc của người đó, không đi trể về sớm , đủ ngày giờ công làm việc trong năm và đặc biệt là không có tham gia đi học ngắn hạn hay dài hạn trong năm đó....
 
Theo đó là những người có tham gia đi học từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018 thì kết thúc khóa học( học không tập trung , ngày nào không học thì vẫn về làm việc bình thường và tham gia trực đầy đủ ) thì không nằm trong diện xem xét là cá nhân xuất sắc mà là hoàn thành tốt nhiệm vụ . 
 
Nhưng có 1 trường hợp đi học với thời gian như trên thì lại được đưa vào danh sách xem xét là cá nhân xuất sắc và được đề nghị sở y tế tặng giấy khen năm 2018 .. vậy với những người đi học còn lại thì không được xem xét như trường hợp trên thì có bất công , có đúng hay không ? nói rỏ ràng rằng đi học là không được xem xét là cá nhân suất xắc và gạt tên ra đưa người khác không đi học và làm việc đủ 12 tháng vào để xem xét là cá nhân suất sắc và đề nghị sở y tế khen thưởng ...
 
Nếu như trường hợp trên bầu cá nhân suất sắc là đúng( có đi học ) thì đề nghị những  trường hợp khác phải bầu bổ sung cá nhân suất xắc để đề nghị sở y tế khen thưởng mới công bằng với nhau ..
 
Thắc mắc nhiều sợ mất đoàn kết nhưng có lẻ sở y tế hiểu ý chúng tôi muốn nói gì ? thật đáng tiếc khi cuối năm rồi mà phải lên đây để hỏi sở y tế ... .Chúc lãnh đạo sở y tế và qúy đồng nghiệp năm mới (2019) dồi dào sức khỏe , xim cảm ơn !
 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
HỎI : 
 
Tôi muốn hiểu sâu hơn về tiêu chí đánh giá , xếp loại cán bộ công chức ,viên chức ngành y tế địa phương năm 2018 ( cụ thể là tại TTYT Trảng Bàng) .
 
Theo như  tôi biết thì khi xem xét , đánh giá 1 cá nhân có hoàn thành tốt nhiệm vụ , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không phải dựa vào năng lực làm việc của người đó, không đi trể về sớm , đủ ngày giờ công làm việc trong năm và đặc biệt là không có tham gia đi học ngắn hạn hay dài hạn trong năm đó....
 
Theo đó là những người có tham gia đi học từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018 thì kết thúc khóa học( học không tập trung , ngày nào không học thì vẫn về làm việc bình thường và tham gia trực đầy đủ ) thì không nằm trong diện xem xét là cá nhân xuất sắc mà là hoàn thành tốt nhiệm vụ . 
 
Nhưng có 1 trường hợp đi học với thời gian như trên thì lại được đưa vào danh sách xem xét là cá nhân xuất sắc và được đề nghị sở y tế tặng giấy khen năm 2018 .. vậy với những người đi học còn lại thì không được xem xét như trường hợp trên thì có bất công , có đúng hay không ? nói rỏ ràng rằng đi học là không được xem xét là cá nhân suất xắc và gạt tên ra đưa người khác không đi học và làm việc đủ 12 tháng vào để xem xét là cá nhân suất sắc và đề nghị sở y tế khen thưởng ...
 
Nếu như trường hợp trên bầu cá nhân suất sắc là đúng( có đi học ) thì đề nghị những  trường hợp khác phải bầu bổ sung cá nhân suất xắc để đề nghị sở y tế khen thưởng mới công bằng với nhau ..
 
Thắc mắc nhiều sợ mất đoàn kết nhưng có lẻ sở y tế hiểu ý chúng tôi muốn nói gì ? thật đáng tiếc khi cuối năm rồi mà phải lên đây để hỏi sở y tế ... .Chúc lãnh đạo sở y tế và qúy đồng nghiệp năm mới (2019) dồi dào sức khỏe , xim cảm ơn !
 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: