(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp Đại biểu HĐND
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/12/2018 - 07 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 28/12/2018 - 13 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Trường hợp Tôi là đại biểu HĐND cấp xã , đồng thời là đại biểu HDND cấp huyện. Vậy tôi có được nhận phụ cấp ĐB HĐND cấp xã nữa không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 04/01/2019 - 10 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Ngày 01/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2136/UBND-KTTC về việc chi trả hoạt động phí đối với Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trong đó, quy định như sau:

“+ Một Đại biểu cùng một lúc là Đại biểu Quốc hội vừa là Đại biểu Hội đồng nhân dân hay cùng một lúc là Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiều cấp thì được hưởng hoạt động phí của nhiều cấp.

+ Thời gian thực hiện chế độ hoạt động phí nêu trên từ ngày 01/8/2016. Đối với những trường hợp chưa thực hiện chi trả trước đây (từ 31/7/2016 trở về trước) không được thực hiện truy lĩnh bổ sung.”

Theo quy định nêu trên, người hỏi là đại biểu HĐND cấp xã, đồng thời là đại biểu HĐND cấp huyện thì vừa được hưởng hoạt động phí hàng tháng của đại biểu HĐND cấp huyện (hệ số 0,4 mức lương cơ sở), vừa được hưởnghoạt động phí hàng tháng của đại biểu HĐNDcấp xã(hệ số 0,3 mức lương cơ sở).

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp Đại biểu HĐND
 Nội dung câu hỏi:

Trường hợp Tôi là đại biểu HĐND cấp xã , đồng thời là đại biểu HDND cấp huyện. Vậy tôi có được nhận phụ cấp ĐB HĐND cấp xã nữa không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trường hợp Tôi là đại biểu HĐND cấp xã , đồng thời là đại biểu HDND cấp huyện. Vậy tôi có được nhận phụ cấp ĐB HĐND cấp xã nữa không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: