(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Căn cứ Tua Hai xây dựng mới
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Đồng Khởi
Ngày hỏi: 27/12/2018 - 21 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 28/12/2018 - 13 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi, Di tích Tua Hai, thuộc ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành đang tiến hành xây dựng mới như thế nào? theo quyết định nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 10/01/2019 - 08 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin cảm ơn về câu hỏi đã đặt ra

Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Tua Hai  hiện đang thực hiện cải tạo cảnh quan theo Dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Tua Hai được phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-SKHĐT ngày 29/6/2018. Dự án thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa năm 2018 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp và vốn đối ứng của tỉnh (Tổng mức đầu tư: 9.993 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương: 500 triệu đồng; ngân sách tỉnh đối ứng: 9.493 triệu đồng)

Dự án chủ yếu thực hiện cải tạo cảnh quang, cây xanh, lối đi nội bộ của Khu di tích  nhằm phát huy được hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa năm 2018 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp vốn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản đồng thời gắn kết với các điểm đến du lịch, đồng thời phục vụ cho lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai sẽ được tổ chức vào ngày 25/01/2020.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Căn cứ Tua Hai xây dựng mới
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi, Di tích Tua Hai, thuộc ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành đang tiến hành xây dựng mới như thế nào? theo quyết định nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi, Di tích Tua Hai, thuộc ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành đang tiến hành xây dựng mới như thế nào? theo quyết định nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: