(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kiến nghị sở tài nguyên và môi trường tỉnh tây ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/12/2018 - 20 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 28/12/2018 - 13 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị thanh tra, kiểm tra hồ sơ chuyển mục đích của ông Dương Trung Thu, đất ở xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất nông nghiệp khác. không thu tiền bảo vệ lúa. Trong hki đó tui chuyển mục đích sử dụng đất như ông Dương Trung Thu thì tui phải đóng tiền bảo vệ lúa cho nhà nước. Mong sở tài nguyên và môi trường tỉnh tây ninh trả lời cho tui được rõ. Trong việc này ông Thu sao không đóng tiền mà tui phải đóng khoản tiền đó.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kiến nghị sở tài nguyên và môi trường tỉnh tây ninh
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị thanh tra, kiểm tra hồ sơ chuyển mục đích của ông Dương Trung Thu, đất ở xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất nông nghiệp khác. không thu tiền bảo vệ lúa. Trong hki đó tui chuyển mục đích sử dụng đất như ông Dương Trung Thu thì tui phải đóng tiền bảo vệ lúa cho nhà nước. Mong sở tài nguyên và môi trường tỉnh tây ninh trả lời cho tui được rõ. Trong việc này ông Thu sao không đóng tiền mà tui phải đóng khoản tiền đó.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị thanh tra, kiểm tra hồ sơ chuyển mục đích của ông Dương Trung Thu, đất ở xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất nông nghiệp khác. không thu tiền bảo vệ lúa. Trong hki đó tui chuyển mục đích sử dụng đất như ông Dương Trung Thu thì tui phải đóng tiền bảo vệ lúa cho nhà nước. Mong sở tài nguyên và môi trường tỉnh tây ninh trả lời cho tui được rõ. Trong việc này ông Thu sao không đóng tiền mà tui phải đóng khoản tiền đó.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: