(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải đáp thắc mắc
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 27/12/2018 - 16 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 28/12/2018 - 13 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi là một viên chức thuộc TTYT Châu Thành. Tôi có một số vấn đề thắc mắc xin hỏi như sau:

1. Một năm có 12 tháng mà một viên chức đã nghĩ hậu sản 6 tháng, còn lại làm việc 6 tháng như vậy được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm có thiết phục không?

2. Một viên chức lãnh đạo khoa CSSKSS :

Trong công tác hỗ trợ chuyên môn cho các khoa đã được nhắc nhở nhiều lần trên giao ban sáng về vấn đề giờ giấc hỗ trợ. Trong năm  có một vài đợt nghĩ con ốm.

Năng suất làm việc của khoa tất cả các anh em trong đơn vị điều biết như thế nào so với các khoa. Là một khoa sản của một TTYT huyện mà một năm sanh được mấy cas có thu hút được người người bệnh đến với khoa chưa, vai trò của lãnh đạo khoa như thế nào trong vấn đề trên. Công suất sử dụng giường bệnh của khoa? 

Như vậy mà đạt viên chức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" có thuyết phục không? ( có đứng chân trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở)

3. TTYT Châu Thành hầu như năm nào cũng có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Nói là nghiên cứu khoa học để trao dồi chuyên môn. Nhưng tôi công tác tại TTYT Châu Thành đã nhiều năm nhưng chưa thấy một đề tài nào được  đưa vào ứng dụng thực tế.

Như vậy đã là một nghiên cứu khoa học tốn tiền của  của đơn vị mà không ứng dụng đựơc gì có phải là lãng phí không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 03/01/2019 - 15 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã nhận được phản ánh của bạn về sự việc nêu trên và đã chuyển đến bộ phận Thanh tra để xác minh sự việc. Sở Y tế sẽ trả lời phản ánh của bạn khi có kết quả. 

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 07/01/2019 - 09 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 04/1/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 07/UBND đề nghị Phòng Y tế huyện và Trung tâm Y tế huyện có văn bản xác minh trả lời nội dung trên. Sau khi các đơn vị có báo cáo UBND huyện sẽ có văn bản phản hồi đến quý cử tri./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải đáp thắc mắc
 Nội dung câu hỏi:

tôi là một viên chức thuộc TTYT Châu Thành. Tôi có một số vấn đề thắc mắc xin hỏi như sau:

1. Một năm có 12 tháng mà một viên chức đã nghĩ hậu sản 6 tháng, còn lại làm việc 6 tháng như vậy được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm có thiết phục không?

2. Một viên chức lãnh đạo khoa CSSKSS :

Trong công tác hỗ trợ chuyên môn cho các khoa đã được nhắc nhở nhiều lần trên giao ban sáng về vấn đề giờ giấc hỗ trợ. Trong năm  có một vài đợt nghĩ con ốm.

Năng suất làm việc của khoa tất cả các anh em trong đơn vị điều biết như thế nào so với các khoa. Là một khoa sản của một TTYT huyện mà một năm sanh được mấy cas có thu hút được người người bệnh đến với khoa chưa, vai trò của lãnh đạo khoa như thế nào trong vấn đề trên. Công suất sử dụng giường bệnh của khoa? 

Như vậy mà đạt viên chức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" có thuyết phục không? ( có đứng chân trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở)

3. TTYT Châu Thành hầu như năm nào cũng có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Nói là nghiên cứu khoa học để trao dồi chuyên môn. Nhưng tôi công tác tại TTYT Châu Thành đã nhiều năm nhưng chưa thấy một đề tài nào được  đưa vào ứng dụng thực tế.

Như vậy đã là một nghiên cứu khoa học tốn tiền của  của đơn vị mà không ứng dụng đựơc gì có phải là lãng phí không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi là một viên chức thuộc TTYT Châu Thành. Tôi có một số vấn đề thắc mắc xin hỏi như sau:

1. Một năm có 12 tháng mà một viên chức đã nghĩ hậu sản 6 tháng, còn lại làm việc 6 tháng như vậy được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm có thiết phục không?

2. Một viên chức lãnh đạo khoa CSSKSS :

Trong công tác hỗ trợ chuyên môn cho các khoa đã được nhắc nhở nhiều lần trên giao ban sáng về vấn đề giờ giấc hỗ trợ. Trong năm  có một vài đợt nghĩ con ốm.

Năng suất làm việc của khoa tất cả các anh em trong đơn vị điều biết như thế nào so với các khoa. Là một khoa sản của một TTYT huyện mà một năm sanh được mấy cas có thu hút được người người bệnh đến với khoa chưa, vai trò của lãnh đạo khoa như thế nào trong vấn đề trên. Công suất sử dụng giường bệnh của khoa? 

Như vậy mà đạt viên chức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" có thuyết phục không? ( có đứng chân trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở)

3. TTYT Châu Thành hầu như năm nào cũng có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Nói là nghiên cứu khoa học để trao dồi chuyên môn. Nhưng tôi công tác tại TTYT Châu Thành đã nhiều năm nhưng chưa thấy một đề tài nào được  đưa vào ứng dụng thực tế.

Như vậy đã là một nghiên cứu khoa học tốn tiền của  của đơn vị mà không ứng dụng đựơc gì có phải là lãng phí không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: