(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội Vụ-TN
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: a@tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/05/2014 - 09 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 05/05/2014 - 13 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi hiện nay tôi đang là công chức hệ số 2.34 đến tháng 5 năm 2016 mới lên bật 2   2.67, hiện nay tôi đang học cao học tới 2017 mới có bằng thạc sĩ nhưng 2016 là lương tôi lên bật 2 2017 tôi có bằng Th.S như vậy khi tôi có bằng Th.s lương tôi có được tăng lên bật 3 hay không?Kính mong quý cơ quan trả lời


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/05/2014 - 11 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

       Theo quy định tại khoản 1 điều 22 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có quy định:

“….Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng….”

      Như vậy, đối với trường hợp của bạn là công chức (đã qua kỳ thi tuyển công chức), bạn được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  Trân Trọng./. (Phòng Tổ chức công chức : 066.3822414)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội Vụ-TN
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi hiện nay tôi đang là công chức hệ số 2.34 đến tháng 5 năm 2016 mới lên bật 2   2.67, hiện nay tôi đang học cao học tới 2017 mới có bằng thạc sĩ nhưng 2016 là lương tôi lên bật 2 2017 tôi có bằng Th.S như vậy khi tôi có bằng Th.s lương tôi có được tăng lên bật 3 hay không?Kính mong quý cơ quan trả lời

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi hiện nay tôi đang là công chức hệ số 2.34 đến tháng 5 năm 2016 mới lên bật 2   2.67, hiện nay tôi đang học cao học tới 2017 mới có bằng thạc sĩ nhưng 2016 là lương tôi lên bật 2 2017 tôi có bằng Th.S như vậy khi tôi có bằng Th.s lương tôi có được tăng lên bật 3 hay không?Kính mong quý cơ quan trả lời

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: