(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyen dung vien chuc cap Xa- Thi Tran -Huyen Hoa Thanh - Tay Ninh
Người hỏi : PHAM TUAN ANH     Số điện thoại: 01695559386     Email: hailong_vhdl@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Thi Tran Hoa Thanh - Tay Ninh
Ngày hỏi: 02/05/2014 - 23 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 04/05/2014 - 12 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Em tot nghiep nganh Viet Nam hoc ( Van hoa - Du lich ). Em muon lam viec tai huyen Hoa Thanh ( hay cap Xa - Thi Tran ) noi e sinh song vay e co the lien lac o dau ? Va xin cho e biet voi chuyen mon e da hoc e co the cong tac o phong ban hay vi tri nao duoc ? Trong nam 2014 nay Huyen Hoa2 Thanh co tuyen cong chuc cap Xa , Thi Tran voi chuyen nganh e da hoc ko ?  Xin chan thanh biet on.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 06/05/2014 - 23 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành trả lời như sau:

Em Phạm Tuấn Anh tốt nghiệp ngành Văn hóa - Du lịch, nếu muốn tìm việc làm phù hợp ngành đào tạo thì có thể liên hệ xin việc làm tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã thì ngành đào tạo của em phù hợp với chức danh Văn hóa - xã hội cấp xã.

Tuy nhiên, năm 2013 huyện Hòa Thành đã tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, hiện nay đã tuyển dụng đủ số lượng công chức cấp xã theo quy định, do đó trong năm 2014 huyện không tổ chức thi tuyển công chức cấp xã.

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành trả lời để em Phạm Tuấn Anh được biết.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyen dung vien chuc cap Xa- Thi Tran -Huyen Hoa Thanh - Tay Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Em tot nghiep nganh Viet Nam hoc ( Van hoa - Du lich ). Em muon lam viec tai huyen Hoa Thanh ( hay cap Xa - Thi Tran ) noi e sinh song vay e co the lien lac o dau ? Va xin cho e biet voi chuyen mon e da hoc e co the cong tac o phong ban hay vi tri nao duoc ? Trong nam 2014 nay Huyen Hoa2 Thanh co tuyen cong chuc cap Xa , Thi Tran voi chuyen nganh e da hoc ko ?  Xin chan thanh biet on.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em tot nghiep nganh Viet Nam hoc ( Van hoa - Du lich ). Em muon lam viec tai huyen Hoa Thanh ( hay cap Xa - Thi Tran ) noi e sinh song vay e co the lien lac o dau ? Va xin cho e biet voi chuyen mon e da hoc e co the cong tac o phong ban hay vi tri nao duoc ? Trong nam 2014 nay Huyen Hoa2 Thanh co tuyen cong chuc cap Xa , Thi Tran voi chuyen nganh e da hoc ko ?  Xin chan thanh biet on.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: