(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử công cộng theo thông tư 23/2013/TT-BTTTT
Người hỏi : Internet công cộng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Trãng Bàng
Ngày hỏi: 01/05/2014 - 23 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 04/05/2014 - 12 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử công cộng theo NĐ 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư 23/2013/TT-BTTTT là bao nhiêu? Ai quy định, văn bản nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 07/05/2014 - 10 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Vào ngày 06/5/2014 Sở TTTT Tây Ninh có tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông năm 2014. Hội nghị đã triển khai các quy định về quyền và nghĩa vụ của đại lý internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng; điều kiện để được chứng nhận là điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BTTTT

Hiện tại, chưa có văn bản quy định về việc lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Xin cám ơn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử công cộng theo thông tư 23/2013/TT-BTTTT
 Nội dung câu hỏi:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử công cộng theo NĐ 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư 23/2013/TT-BTTTT là bao nhiêu? Ai quy định, văn bản nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử công cộng theo NĐ 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư 23/2013/TT-BTTTT là bao nhiêu? Ai quy định, văn bản nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: