(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyen dung nhan vien nganh van hoa - du lich
Người hỏi : PHAM TUAN ANH     Số điện thoại: 01695559386     Email: hailong_vhdl@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Thi Tran Hoa Thanh - Tay Ninh
Ngày hỏi: 02/05/2014 - 22 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 04/05/2014 - 12 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Em tot nghien nganh Viet Nam hoc ( Van hoa - du lich ) , he Cao dang chinh quy. Xin cho e hoi Tinh ta nam 2014 va 2015 co nhu cau tuyen dung sinh vien nganh nay ko ? E da nop ho so o So Noi Vu Tinh lau lam roi ma khong thay tra loi.Xin quy Co quan tu van giup e.    Chan thanh cam on.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/05/2014 - 08 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Dự kiến Thi tuyển công chức năm 2014 sẽ tổ chức vào cuối năm 2014, khi đó sẽ thông báo nhu cầu tuyển dụng của các Sở, ban, ngành trong tỉnh, từ đó bạn có thể biết nhu cầu tuyển dụng có phù hợp với ngành bạn học .

Trường hợp bạn gửi hồ sơ tại Sở Nội vụ , Sở Nội vụ ghi nhận hồ sơ của bạn khi có đơn vị của các Sở, ban, ngành trong tỉnh cần đúng ngành nghề của bạn sẽ liên hệ trực tiếp với thông tin trên hồ sơ của bạn đã ghi hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm giới thiệu việc làm (Sở Lao động & Thương binh xã hội tỉnh Tây Ninh: 066.3822511) để xem thông tin tuyển dụng của các đơn vị 

Trân Trong./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ ( Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ: 066.3822414)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyen dung nhan vien nganh van hoa - du lich
 Nội dung câu hỏi:

Em tot nghien nganh Viet Nam hoc ( Van hoa - du lich ) , he Cao dang chinh quy. Xin cho e hoi Tinh ta nam 2014 va 2015 co nhu cau tuyen dung sinh vien nganh nay ko ? E da nop ho so o So Noi Vu Tinh lau lam roi ma khong thay tra loi.Xin quy Co quan tu van giup e.    Chan thanh cam on.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em tot nghien nganh Viet Nam hoc ( Van hoa - du lich ) , he Cao dang chinh quy. Xin cho e hoi Tinh ta nam 2014 va 2015 co nhu cau tuyen dung sinh vien nganh nay ko ? E da nop ho so o So Noi Vu Tinh lau lam roi ma khong thay tra loi.Xin quy Co quan tu van giup e.    Chan thanh cam on.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: