(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND huyện Bến Cầu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: a@tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/05/2014 - 09 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 05/05/2014 - 13 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên tôi xin chân Thành cám ơn UBND huyện Bến Cầu đã trả lời câu hỏi của tôi, tuy nhiên tôi có một số thác mắc như sau:

1. Về phần đất ngang 15 m , dài 40 m việc này được quy định tại  Khoản 3, Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất” và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 88/2009/NĐ-CP có quy định  Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất.Tuy nhiên theo quy định trên cũng quy định Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó” thì tại sao không được áp dụng tại khoản này vào cho người dân bớt khổ mà phải cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cùng một miếng đất như vậy có quá bất tiện không?thử hỏi hiện nay người dân đi làm được 1 giấy chứng nhận QSDĐ là quá nhiêu khê, quá phiền hà cán bộ địa chính xã gây rất nhiều khó khăn đề nghị xem xét lại nội dung này và có trả lời cụ thể.

2. Về phần Nếu người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được thì cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ. Để có thông tin cá nhân chính xác về chủ sử dụng đất cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai.Việc này hoàn toàn hợp lý. Đây là câu trả lời chưa hợp lý vì tôi tìm tất cả các quy định trên không thấy chổ nào cho phép địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn giúp dân làm hồ sơ và yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai. Theo quy định của Luật cán bộ công chức, Công chức chỉ được làm những  gì pháp luật cho phép, tuy nhiên qua nghiên cứu tôi không thấy chổ nào quy định là làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải làm giúp và phải nộp hộ khẩu, giấy CMND phô tô, Nếu yêu cầu người dân nộp hộ khẩu, giấy CMND phô tô là trái với quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị vì trong quy định không có mà đặc thêm giấy tờ để gây phiền hà cho dân, trong quy định có nêu đối với các hành vi đặc thêm giấy tờ ngoài quy định…..phải xử lý nghiêm theo Luật cán bộ Công chức.

3. Về phần Tuy nhiên, trong toàn bộ thủ tục về đất đai đòi hỏi phải có thông tin về người sử dụng đất như: Họ tên chủ sử dụng đất, chứng minh nhân dân số, cấp ngày, hộ khẩu thường trú, tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng). Những nội dung này đã được thể hiện trong đơn người đề nghị cấp giấy CNQSDĐ, còn việc phần tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng) đây đã được quy định ở Luật Hôn nhân và Gia đình không cần phải đưa vào làm gì cho phiền hà người dân.

Đề nghị cơ quan trả lời cụ thể hơn và cho tôi biết cơ quan nào để tôi phản ánh, kiến nghị nội dung trên. Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 19/05/2014 - 14 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu tiếp tục nhận được câu hỏi của người dân trong mục “Cổng hỏi đáp trực tuyến” của trang Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh nội dung hỏi về cấp giấy CNQSDĐ (kèm theo nội dung câu hỏi  ).

Trước hết UBND huyện Bến Cầu rất trân trọng những góp ý xây dựng của ông để giúp huyện Bến Cầu chấn chỉnh những sơ sót trong việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Về những nội dung câu hỏi của ông căn cứ các quy định của Pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu có ý kiến trả lời như sau:

1- Ông có phần đất ngang 15 m , dài 40 m nếu phần đất của ông thể hiện trên bản đồ 02 thửa mà 01 trong 02 thửa đó có đất ở thì sẽ được cấp 02 giấy CNQSDĐ. Việc này được quy định tại  Khoản 3, Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất”. Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 88/2009/NĐ-CP “Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp, trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó”. Nghị định 88/2009/NĐ-CP không quy định Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất Trong đó có đất ở  được cấp một giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó. Vì vậy đất ở không cấp cùng 01 giấy CNQSDĐ với loại đất nông nghiệp được.

2.Theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố bộ thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì không quy định người dân khi làm thủ tục về đất đai phải cung cấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, trong toàn bộ thủ tục về đất đai đòi hỏi phải có thông tin về người sử dụng đất như: Họ tên chủ sử dụng đất, chứng minh nhân dân số, cấp ngày, hộ khẩu thường trú, tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng).

Nếu người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được thì cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ ( bao gồm cả đơn đề nghị cấp giấy CNQSDĐ). Để có thông tin cá nhân chính xác về chủ sử dụng đất, cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND bản chính để ghi thông tin và trả lại ngay hoặc  bản phô tô  ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai.Việc này hoàn toàn hợp lý và đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác của hồ sơ. Riêng phần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng) được quy định tại Khoản 3, Điều 48, Luật Đất đai năm 2003 “Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng, thì quyền sử dụng đất phải ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu tiếp tục trả lời một số nội dung thắc mắc của ông.

Trường hợp ông muốn phản ảnh, kiến nghị nội dung cụ thể  thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thì ông có thể trực tiếp liên hệ Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện, Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ huyện hoặc Chủ tịch UBND xã Long Chữ để được giải đáp. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp ông./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên tôi xin chân Thành cám ơn UBND huyện Bến Cầu đã trả lời câu hỏi của tôi, tuy nhiên tôi có một số thác mắc như sau:

1. Về phần đất ngang 15 m , dài 40 m việc này được quy định tại  Khoản 3, Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất” và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 88/2009/NĐ-CP có quy định  Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất.Tuy nhiên theo quy định trên cũng quy định Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó” thì tại sao không được áp dụng tại khoản này vào cho người dân bớt khổ mà phải cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cùng một miếng đất như vậy có quá bất tiện không?thử hỏi hiện nay người dân đi làm được 1 giấy chứng nhận QSDĐ là quá nhiêu khê, quá phiền hà cán bộ địa chính xã gây rất nhiều khó khăn đề nghị xem xét lại nội dung này và có trả lời cụ thể.

2. Về phần Nếu người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được thì cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ. Để có thông tin cá nhân chính xác về chủ sử dụng đất cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai.Việc này hoàn toàn hợp lý. Đây là câu trả lời chưa hợp lý vì tôi tìm tất cả các quy định trên không thấy chổ nào cho phép địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn giúp dân làm hồ sơ và yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai. Theo quy định của Luật cán bộ công chức, Công chức chỉ được làm những  gì pháp luật cho phép, tuy nhiên qua nghiên cứu tôi không thấy chổ nào quy định là làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải làm giúp và phải nộp hộ khẩu, giấy CMND phô tô, Nếu yêu cầu người dân nộp hộ khẩu, giấy CMND phô tô là trái với quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị vì trong quy định không có mà đặc thêm giấy tờ để gây phiền hà cho dân, trong quy định có nêu đối với các hành vi đặc thêm giấy tờ ngoài quy định…..phải xử lý nghiêm theo Luật cán bộ Công chức.

3. Về phần Tuy nhiên, trong toàn bộ thủ tục về đất đai đòi hỏi phải có thông tin về người sử dụng đất như: Họ tên chủ sử dụng đất, chứng minh nhân dân số, cấp ngày, hộ khẩu thường trú, tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng). Những nội dung này đã được thể hiện trong đơn người đề nghị cấp giấy CNQSDĐ, còn việc phần tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng) đây đã được quy định ở Luật Hôn nhân và Gia đình không cần phải đưa vào làm gì cho phiền hà người dân.

Đề nghị cơ quan trả lời cụ thể hơn và cho tôi biết cơ quan nào để tôi phản ánh, kiến nghị nội dung trên. Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Lời đầu tiên tôi xin chân Thành cám ơn UBND huyện Bến Cầu đã trả lời câu hỏi của tôi, tuy nhiên tôi có một số thác mắc như sau:

1. Về phần đất ngang 15 m , dài 40 m việc này được quy định tại  Khoản 3, Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất” và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 88/2009/NĐ-CP có quy định  Giấy chứng nhận được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất.Tuy nhiên theo quy định trên cũng quy định Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó” thì tại sao không được áp dụng tại khoản này vào cho người dân bớt khổ mà phải cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cùng một miếng đất như vậy có quá bất tiện không?thử hỏi hiện nay người dân đi làm được 1 giấy chứng nhận QSDĐ là quá nhiêu khê, quá phiền hà cán bộ địa chính xã gây rất nhiều khó khăn đề nghị xem xét lại nội dung này và có trả lời cụ thể.

2. Về phần Nếu người dân không tự làm hồ sơ thủ tục về đất đai được thì cán bộ Địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn thuộc Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện giúp dân làm hồ sơ. Để có thông tin cá nhân chính xác về chủ sử dụng đất cán bộ địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai.Việc này hoàn toàn hợp lý. Đây là câu trả lời chưa hợp lý vì tôi tìm tất cả các quy định trên không thấy chổ nào cho phép địa chính xã hoặc cán bộ tư vấn giúp dân làm hồ sơ và yêu cầu người dân cung cấp hộ khẩu, giấy CMND phô tô ( không phải công chứng) để làm cơ sở giúp dân làm hồ sơ về đất đai. Theo quy định của Luật cán bộ công chức, Công chức chỉ được làm những  gì pháp luật cho phép, tuy nhiên qua nghiên cứu tôi không thấy chổ nào quy định là làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải làm giúp và phải nộp hộ khẩu, giấy CMND phô tô, Nếu yêu cầu người dân nộp hộ khẩu, giấy CMND phô tô là trái với quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị vì trong quy định không có mà đặc thêm giấy tờ để gây phiền hà cho dân, trong quy định có nêu đối với các hành vi đặc thêm giấy tờ ngoài quy định…..phải xử lý nghiêm theo Luật cán bộ Công chức.

3. Về phần Tuy nhiên, trong toàn bộ thủ tục về đất đai đòi hỏi phải có thông tin về người sử dụng đất như: Họ tên chủ sử dụng đất, chứng minh nhân dân số, cấp ngày, hộ khẩu thường trú, tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng). Những nội dung này đã được thể hiện trong đơn người đề nghị cấp giấy CNQSDĐ, còn việc phần tình trạng hôn nhân (để xác định tài sản chung hay tài sản riêng) đây đã được quy định ở Luật Hôn nhân và Gia đình không cần phải đưa vào làm gì cho phiền hà người dân.

Đề nghị cơ quan trả lời cụ thể hơn và cho tôi biết cơ quan nào để tôi phản ánh, kiến nghị nội dung trên. Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: